Ostotarjous

Tärkeää tietoa

Pääsyä tämän verkkosivustan tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä lukemaan seuraavat tiedot joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eivätkä ne ole saatavilla, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lainvastaista. Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyillä alueilla, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin, Australia, Etelä-Afrikan ja Hongkongin ulkopuolella ja haluavat nähdä tällä verkkosivulla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Coronaria Oy (”Coronaria”) ei ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Ostotarjousta (”Ostotarjous”) ei tehdä eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi minkään muun kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tai muuta materiaalia ei jaeta eikä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä suoraan tai välillisesti, postipalvelun kautta tai millään muulla välineellä (mukaan lukien rajoituksetta, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin) tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä eikä Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta tai Hongkongista.

Vahvistus

Vierailemalla tällä verkkosivustolla vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet edellä olevat rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.

Coronaria Oy:n pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista

Coronaria Oy hankki 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n osaketta. Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Silmäaseman osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle syntyi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Tarjottava vastike on 6,00 euroa Silmäaseman osakkeelta käteisenä. Tarjousaika alkoi 5.9.2019 ja päättyy 26.9.2019, ellei tarjousaikaa jatketa.

Tärkeitä päivämääriä

16.8.2019         Coronarian ilmoitus velvollisuudesta tehdä ostotarjous

27.8.2019         Ostotarjouksen julkistaminen

5.9.2019           Tarjousaika alkaa

26.9.2019         Tarjousaika päättyy*

27.9.2019         Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen*

1.10.2019         Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen*

2.10.2019         Tarjousvastikkeen maksu*

*Päivämäärät ovat alustavia. Päivämäärät on esitetty olettaen, että tarjousaikaa ei ole jatkettu tai keskeytetty ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen hyväksyminen

Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni ostotarjouksen?

 

Tarjousaika alkoi 5.9.2019 ja päättyy 26.9.2019, ellei tarjousaikaa jatketa. Huomioithan kuitenkin tilinhoitajasi ohjeet hyväksymislomakkeiden toimittamisen suhteen.
Miten hyväksyn ostotarjouksen?

Tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen ohjeet ostotarjouksen hyväksymisestä sekä hyväksymislomakkeen. Noudata näitä ohjeita ja toimita hyväksyntäsi tilinhoitajasi antaman määräajan kuluessa.

Jos et saa tilinhoitajaltasi menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, voit ottaa yhteyttä Evli Pankkiin puhelimitse 09 4766 9573 (arkisin klo 9–16) tai sähköpostilla operations@evli.com saadaksesi tarvittavat tiedot ja hyväksyäksesi ostotarjouksen.

Milloin saan maksun osakkeistani? Tarjousvastike maksetaan arviolta 2.10.2019 jokaiselle Silmäaseman osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen (ellei tarjousaikaa ole jatkettu.)
Mistä löydän lisätietoa?

Lisätietoja on esitetty tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla sähköisesti osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous.

Tutustu myös markkinointiesitteeseen, jossa on esitetty kysymyksiä ja vastauksia.

 

Julkistetut aineistot 

Coronaria Oy julkistaa velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista, 16.8.2019

Coronaria Oy julkistaa pakollisen ostotarjouksen Silmäasema Oyj:n osakkeista, 27.8.2019

Coronaria Oy aloittaa pakollisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista 5.9.2019, 4.9.2019

Coronaria Oy täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista, 9.9.2019

Coronaria Oy täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista, 12.9.2019

Coronaria Oy ilmoittaa vastaanottamiensa hyväksyntöjen määrän olennaisesta muutoksesta koskien julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista, 12.9.2019

Coronaria Oy täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista, 19.9.2019

Coronaria Oy ilmoittaa vastaanottamiensa hyväksyntöjen määrän olennaisesta muutoksesta koskien julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista, 20.9.2019

Tarjousasiakirja, 4.9.2019

Markkinointiesite