Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
poika soittaa kitaraa sohvalla

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on monipuolista kuntoutusta, jossa käytetään erilaisia soittamiseen, laulamiseen, musiikin kuunteluun ja muuhun musiikilliseen toimintaan perustuvia menetelmiä. Musiikkiterapia on motivoiva kuntoutusmuoto lapsille ja nuorille, joilla on kokonaiskehitykseen, vuorovaikutukseen, puheen ja kielen kehitykseen, tunne-elämään tai toiminnallisiin valmiuksiin liittyviä vaikeuksia. Musiikkiterapialla voidaan edistää myös aikuisen kuntoutujan toimintakykyä ja elämänlaatua.

Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapiaan valikoituva asiakas on usein jollain lailla kiinnostunut musiikista, mutta mitään musiikillisia taitoja ei edellytetä. Coronaria Terapeijan musiikkiterapeutti on tottunut käyttämään tarvittaessa kommunikoinnin apuna myös puhetta tukevia keinoja, esimerkiksi kuvia ja viittomia.

Musiikkiterapeutti kuuntelee ja arvostaa asiakkaana olevan lapsen, nuoren tai aikuisen omia toiveita, tavoitteita ja asiantuntemusta. Asiakkaan vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin on yhtä tärkeä tutustua kuin hänen vaikeuksiinsa. Luottamuksellinen terapiasuhde ja asiakkaan oma motivaatio luovat perustan yhteiselle tavoitteelliselle työskentelylle. Musiikkiterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan perheen ja lähiyhteisön (päiväkodin, koulun, asumisyksikön jne.) kanssa kuntoutuskumppanuuden hengessä. Keskinäinen kunnioitus, eri tahojen asiantuntemuksen yhdistäminen sekä yhteinen ponnistelu asiakkaan tukemiseksi auttavat parhaiten asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

Musiikkiterapialla voidaan tukea

 • kontakti- ja kommunikaatiovalmiuksia
 • itseilmaisua
 • tunteiden ilmaisua ja säätelyä
 • itseluottamusta
 • myönteistä ja realistista minäkuvaa
 • tarkkaavuuden suuntaamista ja ylläpitämistä
 • kuullun hahmottamista
 • rytmin hahmottamista
 • oman toiminnan jäsentämistä ja rytmittämistä
 • kehonhahmotusta ja vartalonhallintaa
 • suualueen motoriikkaa ja hengitystä
 • lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia (esim. käden ja silmän yhteistyötä, lukusuunnan vakiintumista, sarjallisuuden hahmottamista)
 • omien voimavarojen löytämistä
 • jaksamista, hyvinvointia ja elämänlaatua

Musiikkiterapiaa Coronaria Terapeijassa

Coronaria Terapeijassa musiikkiterapeutti työskentelee moniammatillisessa työyhteisössä, jossa asiakas voi joustavasti saada tarvitsemiaan eri terapiamuotoja. Terapeijan terapeuttien keskinäisen konsultoinnin ja yhteistyön tuloksena syntyy ainutlaatuista monialaista tietotaitoa, josta myös musiikkiterapeutin asiakkaat hyötyvät.

Coronaria Terapeijan musiikkiterapiatila on valoisa, viihtyisä ja asianmukaisesti äänieristetty. Tilan akustiikka on suunniteltu siten, että se soveltuu hyvin sekä aktiiviseen musisointiin että musiikin kuunteluun. Musiikkiterapiatilassa on runsaasti soittimia ja muuta välineistöä.

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Musiikkiterapiaan voit tulla itsemaksavana asiakkaana ilman lähetettä, lääkärin lähetteellä, palvelusetelin kanssa tai maksusitoumuksella. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Varaa aika puhelimitse musiikkiterapeutti Päivi Saukolta p. 040 577 3671