Vi är en serviceproducent som anlitas av FPA

Familjepsykoterapi

Bättre interaktion inom familjen genom familjepsykoterapi

Syftet med familjeterapi är att analysera, förstå och behandla störningar i interaktionen inom familjen.

Familjeterapi kan vara till hjälp också i sådana fall där en familjemedlems svårigheter påverkar hela familjen. Då kan terapeuten beroende på situationen besöka antingen en eller flera familjemedlemmar, eller ett större nätverk av växelverkan. I terapin tas hänsyn till alla familjemedlemmarna och konkreta mål sätts upp tillsammans för hela familjen. I terapiarbetet beaktas familjens närmaste omgivning och nätverk. Ibland kan klienterna få perspektiv på sin situation och en lösning på problemet efter bara några besök medan andra gånger behöver de stöd under en längre period. Terapins längd bedöms alltid tillsammans med klienten.

Familjeterapeuten kan vid behov arbeta i par med terapeuter inom andra områden.

Hur får man terapi?

Du kan uppsöka en terapeut med eller utan läkarremiss. I vissa fall är det möjligt att få ersättning från FPA för terapin. Du kan också komma på terapi på egen bekostnad utan läkarremiss.

Inledande kartläggning

Ett alternativ är att komma på en inledande kartläggning. Under kartläggningen, som tar en timme, diskuteras bland annat klientens vardagliga problem, familjesituation och bakgrund. Utifrån denna diskussion får klienten ett klart förslag för fortsättningen. Vi gör inledande kartläggningar i Helsingfors och Esbo.