pariskunta kävelyllä koiran kanssa

Heikentynyt näkö on työturvallisuusriski

Artikkelit Ikänäko

Hyvä näkökyky on välttämättömyys monissa työtehtävissä. Lakisääteiset vaatimukset koskevat kuitenkin vain tiettyjä aloja. Lähes ammatissa kuin ammatissa hyvä näöntarkkuus parantaa työsuoritusta merkittävästi.

TYÖTURVALLISUUS JA HYVÄ NÄKÖ KULKEVAT USEIN KÄSI KÄDESSÄ

Hyvää näkökykyä vaaditaan monilla aloilla jo turvallisuussyistä. Näistä tärkeimmät ovat joukkoliikenne ja merenkulku. Näöntarkastukset ja silmien terveystarkastukset hoituvat tällöin automaattisesti työnantajan toimesta. Monilla aloilla lakisääteisiä tarkastuksia ei ole, vaikka näkökyky vaikuttaa niin työn laatuun kuin työntekijöiden hyvinvointiinkin.

Esimerkiksi rakennusalalla näkövaatimukset ovat muuttuneet viime vuosina paljon. Enää ei riitä, että näkee vasaran ja naulan! Käytössä on erilaisia laitteita ja apuvälineitä, kuten lasermittaa, nestekidenäyttöjä, vatupassia, kännykkää ja tablettilaitetta. Alalla on hyvin monen tyyppisiä tarpeita näkökyvylle.

VAIHTELEVA YMPÄRISTÖ RASITTAA MYÖS SILMIÄ

Myös toimistoympäristöissä käytetään monia teknisiä apuvälineitä jolloin silmät joutuvat mukautumaan eri etäisyyksiin ja valaistusolosuhteisiin. Luettavan tekstin koko ja näköetäisyys vaihtelevat paljon, aina kännykästä videotykkiin.

– Näin talvisaikaan hämäränäön tärkeys korostuu. Esimerkiksi kenttämyyjät ovat tien päällä useita tunteja päivässä, ja huono hämäränäkö on liiketurvallisuusriski. Heikentynyt hämäränäkö ei aina ole ikään liittyvää, vaan se voi johtua esimerkiksi taittovirheestä tai kaihista. Näkökykyyn voi vaikuttaa myös raskaat yläluomet tai muut luomien virheasennot.

Silmien terveystarkastus on hyvä tehdä noin 45 vuoden iässä, vaikka oireita ei olisikaan. Silmien terveydentilan voi luotettavasti arvioida ainoastaan silmätautien erikoislääkäri. Silmälääkäri voi tutkimuksen yhteydessä kartoittaa perimän ja yleissairauksien sekä arvioida silmän rakenteen perusteella silmämuutosten riskiä.

Kaisu Järvinen
silmätautien erikoislääkäri,
Coronaria Silmäsairaala

Alkuperäinen lähde: Mediaplanet, Anmari Korpinen, toimitus@mediaplanet.com