pariskunta kävelyllä koiran kanssa

Ikärappeumien hoidon erityisosaamista Coronaria Silmäsairaalassa

Artikkelit Silmäsairaudet

Coronaria Silmäsairaala on yksi suurimpia ikärappeumien hoitopaikkoja Suomessa. Suurten ikäluokkien vanhenemisen myötä iän tuomien silmäsairauksien määrä kasvaa. Ensimmäisiä ikääntymisen tuomia muutoksia silmissä on ikänäköön liittyvä lukulasien tarve noin 40 vuoden jälkeen. Tavallinen ikääntymiseen liittyvä silmäsairaus on leikkauksella hoidettava harmaakaihi.

Ikärappeumaa on kahdenlaista. Tyypillisin (noin 80-90% tapauksista) on kuiva rappeuma, joka on usein aluksi oireeton. Se on hitaasti etenevä. Verkkokalvolla voi nähdä muutoksia lääkärin tekemässä mikroskooppitutkimuksessa jo oireettomassa vaiheessa. Kostea ikärappeuma (noin 10-20%) etenee nopeasti ja näkö voi heikentyä jopa viikkojen kuluessa. Taudille on tyypillistä suorien viivojen vääristyminen. Toinen merkki voi olla näkökentän keskelle ilmestyvä hämärä alue. Näkökentän vääristymiä voi testata itse esimerkiksi netistä löytyvällä Amslerin testiruudukolla.

Kuivaan ikärappeumaan ei ole hoitoa. Kostean rappeuman etenemistä voidaan kuitenkin hoidolla hidastaa ja estää näön heikentyminen. Hoito tulisi aloittaa mahdollisimman pian.

Kasvutekijäestäjää annostellaan silmän sisään pistoksina noin 1-2 kuukauden välein. Hoito voi jatkua vuosia. Ilman sitä taudin ennuste on huono. Tautimuoto voi myös muuttua, eli kuiva rappeuma voi muuttua kosteaksi.

KUINKA USEIN YLI 60-VUOTIAIDEN TULISI KÄYDÄ SILMÄLÄÄKÄRILLÄ?

Potilaan taustasta riippuen on suositeltavaa käydä silmälääkärissä 1-2 vuoden välein silmäsairauksien poissulkemiseksi. Säännöllinen silmälääkärillä käynti on tärkeää, jotta oireettomatkin silmäsairaudet havaitaan ajoissa ja potilas voidaan ohjata nopeasti hoitoon. Havaittuaan esimerkiksi alkavia kuivia ikärappeumamuutoksia silmänpohjissa, voi lääkäri kertoa potilaalle mahdollisen kostean rappeuman oireista, joka voi nopeuttaa potilaan hakeutumista hoitoon jatkossa. Vastaanotolla potilailta tutkitaan näkö ja lasien tarve, silmänpaine, pintarakenteet, mykiö ja näköhermon pää sekä muu silmänpohja.