silmälasipäinen nainen nauraa

Oikea-aikainen hoito voi pelastaa diabeetikon näkökyvyn

Artikkelit Diabetes

Diabeettinen retinopatia eli silmän verkkokalvon sairaus on yleisin työikäisten näkövammaisuuden syy. Tärkeää on havahtua ajoissa oireisiin ja hoitaa perussairautta hyvin.

– Tyypin 1 eli nuoruusiän diabeetikoilla verkkokalvon muutoksia on havaittavissa yleensä noin 20 vuoden jälkeen sairastumisesta. Tyypin 2 eli aikuistyypin diabeetikoilla muutoksia voi olla heti, sillä tauti on saattanut olla diagnosoimatta pitkään. Silmämuutosten riskiä nostaa taudin lisäksi huono sokeritasapaino, korkea verenpaine sekä rasva-aineenvaihdunnan häiriöt.

OIREET VOIVAT OLLA HUOMAAMATTOMIA

Yleisimpiä muutoksia ovat silmien verisuonten seinämäpullistumat, mikroaneurysmat, ja verisuonten seinämän läpäisevyyden lisääntyminen, joka johtaa turvotukseen ja verenvuotoihin verkkokalvolle. Suonten tukkeutumisesta aiheutuu mikroinfarkteja. Ensimmäiset potilaan havaitsemat oireet voivat olla kontrastiherkkyyden lasku ja värinäön häiriöt. Silmämuutokset voivat kuitenkin edetä potilaan huomaamatta ja diabeetikon näössä tapahtuvat äkilliset muutokset kuuluvatkin aina silmälääkärin tarkistettavaksi.

HOITO JA SEURANTA

Suomessa diabeetikoiden seurantavalokuvaus on järjestetty kunnallisesti ja pitkälle edenneet verkkokalvomuutokset ovatkin onneksi harvinaisia nykypäivänä. Seuranta on ensiarvoisen tärkeää, sillä hoidon oikea-aikainen toteutus ja perustaudin hyvä tasapaino ylläpitävät näköä parhaiten. Potilaan itse on hyvä pyrkiä pitämään veren sokeriarvo mahdollisimman tasaisena, verenpaine kohdallaan ja kiinnittämään huomiota kolesteroliin. Tupakointi on aina terveysriski!

Laserhoito on ollut diabeetikoiden verkkokalvon sairauksien kulmakivi vuosikymmeniä, mutta sen lisäksi hoitona käytetään kasvutekijänestäjiä tai kortisonivalmisteita silmänsisäisesti annosteltuna.

– Sopivimmasta hoitomuodosta päättää aina silmälääkäri. Mahdollisuudet hoitaa diabeetikon silmäsairauksia ovat nykyään merkittävästi aiempaa paremmat. Vaikka diabeetikon silmäsairauksilla voi hoitamattomana olla vakavia seurauksia, muutoksien syntyyn voi itse vaikuttaa hoitamalla perussairautta hyvin ja käymällä säännöllisesti silmälääkärissä.

Kaisu Järvinen
Silmätautien erikoislääkäri


Alkuperäinen lähde: Mediaplanet, Anmari Korpinen