Potilasturvallisuus ja potilasasiamies

Potilasturvallisuuden valvonta Coronaria Silmäsairaalassa

Coronaria Silmäsairaalassa on lisätty potilaiden ja omaisten mahdollisuuksia osallistua potilasturvallisuuden valvontaan. Olemme ottaneet käyttöön vaaratilanneilmoituksen. Jos potilas tai hänen omaisensa kokee hoidon aikana tapahtuneen epäkohtia tai virheitä, hän voi tehdä ilmoituksen nimettömänä sähköisellä lomakkeella.


CORONARIA SILMÄSAIRAALAN POTILASASIAMIES

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamies toimii potilaslain 11 §:n mukaan potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä hoidon laadun parantamiseksi ohjaamalla ja neuvomalla potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamiehen tehtävien luonne on neuvoa-antava. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Potilasasiamies
Johanna Yliräisänen
potilasasiamies@coronaria.fi