Silmälääkäri tekee silmien terveystarkistuksen ajokorttilupaa varten

Artikkelit Silmäsairaudet Työnäkö

Ajoneuvonkuljettajan hyvä näkökyky on liikenneturvallisuuden kannalta avainasemassa tieliikenteessä. Näössä tapahtuvat muutokset kehittyvät usein niin hitaasti, ettemme välttämättä itse niitä havaitse. Totumme katselemaan epätarkkaa maisemaa, pienet yksityiskohdat vähitellen katoavat ja välimatkojen hahmottaminen heikkenee.

Hyvä näkökyky parantaa meidän kaikkien liikenneturvallisuutta. Laissa ja säädöksissä on määritelty ajonäkövaatimukset. Ammattiautoilijoilla on lain mukaan tiukemmat vaatimukset. EU-direktiivi, ajokorttilaki ja tieliikennelaki määrittelevät ajo-oikeusasioita.

Useimmat sairaudet eivät ole este ajamiselle, kunhan ne ovat hyvässä hoidossa ja seurannassa.

Lisää kuljettajan ajoterveydestä löydät Traficomin sivuilta»


AJOKORTTILUPA

Kun ajokortin voimassaoloaika on päättymässä, ajokortti tulee uudistaa. Ajokorttilupaan liittyy näkövaatimuksia, jotka koskevat näön tarkkuutta, näkökenttää, silmien yhteisnäköä ja kontrastiherkkyyttä. Näkövaatimukset riippuvat ajokorttiluokasta.

Selkeissä tapauksissa yleislääkärin lausunto näkövaatimusten osalta riittää. Jos kuitenkin näkövaatimusten täyttyminen on epävarmaa, tarvitaan silmälääkärin lausunto. Silmälääkäri tekee täydellisen silmien terveystarkastuksen ajokorttilupaa varten.


TERVEYSVAATIMUKSET ERI AJOKORTTILUOKISSA

Lain mukaan ja tieliikenneturvallisuuden vuoksi ajokortinhaltijan näkövaatimusten täyttyminen täytyy todeta määräajoin.

AJOKORTTIRYHMÄT

Ryhmä 1

 • mopon kuljettajat
 • moottoripyörän kuljettajat
 • henkilöauton kuljettajat

Ryhmä 2

 • taksiautoilijat
 • kuorma-auton kuljettajat
 • linja-auton kuljettajat

Ajokorttiryhmän 1 ja ryhmän 2 ajokortin uudistajalla on erilaiset terveysvaatimukset. Ajoterveysvaatimukset on määritelty koskemaan ryhmää 1 ja ryhmää 2 erikseen.

Lääkärinlausunnon tai laajennetun lääkärinlausunnon joutuvat toimittamaan ajokortin uudistamisen yhteydessä kaikki.

 • voimassa olevan ajokortin päättyessä yli 70 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat ryhmän 1 ajokortin haltijat.
 • voimassa olevan ajokortin päättyessä 45 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat ryhmän 2 ajokortin haltijat.
 • ajokortin voimassaolon jo päätyttyä ajokortin uudistavat henkilöt.

Coronaria Silmäsairaalan ammattitaitoiset silmälääkärit tekevät silmien terveystarkastuksia ja kirjoittavat silmälääkärintodistuksia ajolupaa varten. Kun tiedät, että ajokortin uusiminen on pian ajankohtaista ja tarvitset silmälääkärinlausunnon ajokorttilupaa varten, varaa aika asiantuntijoiltamme.

Yleistä ajoterveydestä

 • Ajoterveyttä arvioidaan kaikkien lääkärikäyntien yhteydessä.
 • Ajokortti tulee aina esittää ajoterveystarkastuksessa.
 • Ajoterveyden arvioinnissa pitää pystyä arvioimaan aiempi terveydentila, tarvittaessa pitää hankkia lisäselvitykset.
 • Pääosin arviointi tehdään perusterveydenhuollossa, ammattikuljettajilla työterveyshuollossa.
 • Tarvittaessa on hankittava erikoislääkärin, esimerkiksi silmälääkärin lausunto.
 • Lääkäri ottaa kantaa ajokykyyn ainoastaan lääketieteellisin perustein, eikä tarve ajamiselle/toimeentulon vaikeutuminen ajokiellon seurauksena tule vaikuttaa.
 • Suomessa ei ole olemassa rajoitettua ajo-oikeutta (esim. lyhyitä matkoja, hyvällä kelillä).
 • Suullinenkin ajokielto, joka on sairauskertomukseen kirjattuna, on pätevä. Se annetaan mikäli oletus on alle 6 kk ja kyse hoidettavasta sairaudesta.
 • Pysyvä ajokielto tehdään kirjallisesti viranomaisille. Ilmoitus voidaan peruuttaa uudella ilmoituksella.