Arbetshandledning

Vi erbjuder arbetshandledning till enskilda personer och grupper. Arbetssättet är aktivt och målinriktat, målet kan vara t.ex. att stärka, utveckla och klargöra sin yrkeskunskap, arbetsmotivation eller arbetssätt.