Boende- och omsorgstjänster

Boende- och omsorgstjänster – mer tid för människan

Vi är en föregångare inom boendetjänster för seniorer, utvecklingsstörda och mentalvårdsklienter i Finland.

För kommunen och sjukvårdsdistriktet innebär detta att vi har ett omfattande och högklassigt utbud av tjänster för människor i olika situationer. Vi har planerat våra tjänster så att inga onödiga kostnader uppstår och servicen hålls på hög nivå. Vi följer kontinuerligt hur nöjda våra medarbetare och klienter är, och vi reagerar snabbt på eventuella förändringsbehov.

Som användare av boende- och omsorgstjänster kommer du åt att njuta av avancerade boendeformer och tjänster, där vårdarbetet bygger på genuin omsorg. Vi har tid för människan. Det har varit kärnan i vår verksamhet från första början.

Alltid rätt alternativ för dig eller din anhöriga

Våra boende- och omsorgstjänster utgår alltid från klientens egna behov och val. Vi har planerat vårt serviceutbud så att du säkert ska hitta ett optimalt och tilltalande alternativ för din egen eller din anhörigas situation och funktionsförmåga.

Vi erbjuder följande tjänster (länkarna leder till finskpråkiga sidan)

Aktivitet, gemenskap och trygghet

Våra värderingar