För privatpersoner

Bra finländsk vård för ditt bästa

Coronaria är ett 100 % finländskt bolag som är inriktat på att förnya hälso- och sjukvården. Att ta hand om människan och främja hälsan är för oss de viktigaste utgångspunkterna i tillhandahållandet av hälsofrämjande tjänster.

Vår ambition är att du som användare av våra tjänster alltid ska få så bra vård så nära som möjligt som möjligt. För oss är goda vårdresultat och nöjda klienter den viktigaste måttstocken för vår framgång. Vi vill inte att du ska behöva gå i onödig terapi, utan sätter oss omsorgsfullt in i din situation.

Tack vare vår närtjänst på webben finns våra specialistläkares kunnande till ditt förfogande t.o.m. vid hälsovårdscentralen i din egen kommun.