Vi tänker hälsovård på ett nytt sätt

Vi är ett 100 % finländskt bolag som grundats av läkare och som är inriktat på att reformera hälso- och sjukvården. Vi producerar vård-, rehabiliterings- och hälsoservice av hög nivå, så nära deras användare som möjligt.

Vår mission på Coronaria är att bygga upp en ny typ av hälso- och sjukvård i Finland som gynnar alla parter: kunderna får bättre vård, personalen mår bättre och samhället sparar pengar.

Resultaten ger vid handen att vi redan har lyckats i vårt reformarbete: både våra kunder och vår personal är bevisligen mycket nöjda med oss, och våra kunder har sparat stora summor pengar tack vare vår nya verksamhetsmodell.