Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänster – bra finländsk vård på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt

Vi främjar hälsa och välbefinnande som en samarbetspartner inom den offentliga sjukvården i hela Finland. Vi anser det vara viktigt att alla får så täckande och högklassiga hälso- och sjukvårdstjänster som möjligt på nära håll och utan onödiga köer. Våra primärvårdstjänster inbegriper läkaruthyrning, jourtjänster och mottagningstjänster på hälsovårdscentralerna.

För kommuner och sjukvårdsdistrikt erbjuder vi goda vårdresultat på ett kostnadseffektivt sätt. Vi utnyttjar alltid kundens befintliga verksamhetsmodeller och infrastruktur. På så sätt skonar vi personalen och kunderna, samtidigt som de totala kostnaderna minskar.

Patienterna får i sin tur enkel tillgång till primärvårdstjänster nära sitt hem.

Vi är måna om att se till att våra samarbetspartner och kunder får de tjänster som de behöver i rätt tid och på ett högklassigt sätt. Våra tjänster dimensioneras alltid efter kundens behov. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster.

Service och goda vårdresultat

Alla våra tjänster bygger på högklassig vård och omsorg. Vi stöder och uppmuntrar medarbetarna i deras dagliga arbete. Enligt vår erfarenhet återspeglas detta direkt i den service som våra klienter upplever, och det syns också i vårdresultaten.

Kvalitet som mäts

Vi vill erbjuda ett tillräckligt utbud av tjänster som är lätta att anlita, och vi är måna om att kundrelationen ska uppfylla gällande kvalitetskrav. Vi mäter därför hur effektiva våra tjänster är och kundnöjdheten som en del av vår kvalitetsledning. Vår service har certifierats enligt kvalitetssystemet ISO 9001. Både klienterna och medarbetarna har gett vår verksamhet betyget berömligt.

Coronaria har beviljats kollektivmärket Nyckelflaggan av Förbundet för finskt arbete, vilket innebär att våra tjänster är inhemska och Coronaria är ett inhemskt företag. De tjänster vi producerar gynnar alltså oss finländare!

Vi erbjuder följande tjänster (Länkarna leder till finskspråkiga sidan)