Habiliterings- och terapitjänster

habiliterings- och terapitjänster – MÅNGSIDIGA HABILITERINGSTJÄNSTER I HELA LANDET 

Vi är Finlands största och mångsidigaste producent av Habiliterings- och terapitjänster. Vi erbjuder tjänster till FPA:s, kommunernas, sjukvårdsdistriktens och försäkringsbolagens kunder. Det går också bra att komma till oss som självbetalande klient.

Vi kan trygga kommuner och sjukvårdsdistrikt täckande och högklassiga hahabiliterings- och terapitjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi erbjuder klienter i alla åldrar mångsidiga rehabiliterings- och terapitjänster i en bekant miljö, dvs. hemma, på daghemmet eller i skolan, men också på våra verksamhetsställen eller över nätet.

Målet är en smidigare vardag

De bästa resultaten nås då habiliteringen planeras tillsammans med klienten. Ett smidigt samarbete med klienten och hans eller hennes närmaste omgivning gör habiliteringen effektivare. Det hjälper också klienten att tackla utmaningar i vardagen och nå en bättre livskvalitet.

Coronarias habiliteringstjänster erbjuds av företagen Coronaria Kuntoutus, Terameri Kuntoutus, Medifamilia, Contextia, Neuropsykologipalvelu Frontaali och Coronaria Medica.

De bästa resultaten nås genom samarbete.

Intresserad av att jobba hos oss? Se videon.