Gruppterapi

Terapeutisk gruppverksamhet

I gruppterapi får klienterna bl.a. träna sina sociala färdigheter och interaktionsfärdigheter, och dessutom får de en positiv upplevelse av sig själva som medlemmar i en grupp.

Våra terapeuter fungerar som handledare i de sociala situationerna och väljer ut terapeutiska och målinriktade verksamhetsformer för varje grupp.

Gruppstorlekar

I sin minsta form kan en grupp innebära ett samarbete mellan två klienter under handledning av en terapeut.

Grupper som handleds av två terapeuter består av 4–6 klienter.

Inlärda färdigheter i vardagen

Med tanke på att klienterna ska börja använda de färdigheter i vardagen som de har lärt sig i gruppen är samarbetet med den vardagliga omgivningen ytterst viktig.

Terapeutisk gruppverksamhet erbjuds av Coronaria Medifamilia.