Musikpsykoterapi

Musikpsykoterapi

Inom psykodynamisk musikpsykoterapi används musik vid sidan av, till stöd för eller i stället för den psykoterapeutiska diskussionen i sådana situationer där klienten inte klarar av att diskutera eller annars har svårt att uttrycka sig i tal. Musikpsykoterapi grundar sig förutom på ord och diskussion även på att utan ord kommunicera och uttrycka sig genom musik. Den individuella terapiprocessen med klienten kan byggas upp till exempel så att problemen i början av terapin bearbetas främst genom musik och diskussionens betydelse ökar i takt med att terapiprocessen framskrider. Vi erbjuder tjänster inom musikpsykoterapi i Uleåborg och de närliggande kommunerna.