Ingrid Wager

Psykolog, Kognitivi beteendeterapeut

Språkkunskaper: finska, svenska, engelska

Kognitiv beteendeterapeut, högre specialnivå (Valvira, FPA, HNS), psykolog (Valvira).

Jag erbjuder kort- och långtidspsykoterapi, internetbehandling (KBT Online för vuxna vid ångest, depression, stress och generell oro GAD), konsultation, föräldrahandledning och arbetshandledning. Jag jobbar med vuxna, ungdomar och barn. Vi mottagning över internet har jag tillgång till krypterat videosystem.

Inom psykoterapin använder jag förutom kognitiv beteendeterapi (KBT) även t.ex. Acceptment and Commitment Therapy (ACT-therapy) och medveten närvaro (Mindfulness). Mera information nedan.

KBT är en lämplig psykoterapiform för varierande problematik, och har visat sig ge goda resultat bland annat vid olika former av ångest som t.ex. OCD (tvångssyndrom), panikångest, fobier, GAD (generaliserad ångest) och även t.ex. vid posttraumatisk stress, sömnsvårigheter, depression och beteendestörningar.

Mera information om KBT, KBT internetbehandling, ACT, psykoterapiforskning:

http://www.kbt.nu/kbtinfo/kbt.asp?sida=kbt
https://www.youtube.com/watch?v=iWVxyAyS-Sw
https://contextualscience.org/act_for_the_public
https://www.div12.org/psychological-treatments/treatments/