Laila Seriö

Talterapeut

Språkkunskaper: finska, svenska

Jag är mångsidigt intresserad av barns språkutveckling och kommunikation. För tillfället arbetar jag på svenska och finska med både en- och tvåspråkiga barn med olika graders svårigheter inom kontakt, växelverkan, språkutveckling, talmotorik och ätfärdigheter. I mitt arbete använder jag olika AKK-metoder såsom stödtecken, bildstöd och kommunikationspärmar samt elektroniska kommunikationsprogram. Jag vill ständigt utveckla mina arbetsredskap och har deltagit i metodutbildningar såsom OPT 1-2, PRT och PECS samt utbildningar inom talmotorik och ätfärdigheter.