Unen tutkimus ja hoito

Epäiltäessä unihäiriötä, tärkeintä on huolellinen oireiden sekä elin- ja nukkumistapojen selvittäminen. Yöllinen unitutkimus antaa monipuolista tietoa elintoiminnoista ja mahdollistaa unihäiriöiden tarkan tunnistamisen. Unettomuuden tai muun unihäiriön syyn selvitessä, ongelma on hyvin hoidettavissa.

Unitutkimukseen voidaan varata aika suoraan tai tulla lääkärin antamalla lähetteellä.

Syynmukainen hoito

Jokaisen asiakkaan hoitopolku on yksilöllinen, koska unihäiriöitä on hyvin erilaisia ja asiakkaalla voi olla monta unihäiriötä samaan aikaan. Hoidettaessa unihäiriön syytä, voidaan välttää, vähentää tai jopa lopettaa nukahtamislääkkeiden käyttö. Jotkin unihäiriöt kuitenkin edellyttävät elinikäistä lääkitystä.

Unenhuolto

Unihäiriöiden hoidon perustana toimii terveellisiin elämäntapoihin perustuva unenhuolto. Unenhuollossa selvitetään ja korjataan iltaan rauhoittumiseen, nukahtamiseen ja uneen liittyviä toimintamalleja, kuten uni-valverytmiä, ravitsemusta ja liikuntaa.

Unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta voit lukea Oivaunen sivuilta »