Kotiin tuotavat palvelut

Posio tarjoaa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon avulla tukea ikäihmisten, vammaisten, mielenterveysasiakkaiden ja sairaiden kotona selviytymiseen ja hoitoon.

Ystävällistä ja huomioivaa kotipalvelua

Kotipalvelumme työntekijät ottavat osaa asiakkaan arkeen kiireettömästi, ystävällisesti ja asiakkaan omaa toimintakykyä tukien.

  • – päivittäisissä toimissa tarvittava apu (pukeutuminen, peseytyminen ym.)
  • – avustaminen ruokailussa
  • – ateriapalvelut
  • – avustaminen lääkityksestä huolehtimisessa
  • – siivous ja muu kodinhoito
  • – kaupassa käynti ja muu asiointi
  • – avustaminen ulkoilussa
  • – saattoapu esimerkiksi lääkärissäkäynnin yhteydessä
  • – turvapuhelinhälytyksiin vastaaminen

Yhteystiedot:

Kotihoito

Hilkka Määttä
palveluesimies
Puh. 040 8012 305
hilkka.maatta@coronaria.fi

Raisa Moisio
sairaanhoitaja, vastuualue Valkama
Puh. 040 8012 346
raisa.moisio@coronaria.fi