Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Yhteystiedot

Anne-Mari Säkkinen
terveydenhoitaja
Puh. 040 801 2307
puhelinaika arkisin 11.15–12.15
anne-mari.sakkinen@coronaria.fi


Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista.


Kouluterveydenhoitaja

Terveydenhoitaja ottaa vastaan oppilaita koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja ja koululääkäri tapaavat koululaisia myös säännöllisten määräaikaisterveystarkastusten yhteydessä.
Kouluterveydenhoitajan luo voi tulla:
 • – koulussa äkillisesti sairastuessa tai koulutapaturman sattuessa
 • – kun terveydentilassa huolestuttaa jokin
 • – kun jaksaminen huolestuttaa
 • – kun tarvitsee lisätietoa syömiseen ja ravintoon liittyvistä asioista
 • – kun haluaa keskustella kasvamisesta ja murrosiästä
 • – kun haluaa keskustella seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa
 • – kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä
 • – pitkäaikaissairauksien seurannassa.

Ajanvaraukset koululääkärille menevät kouluterveydenhoitajan kautta.

Milloin terveyskeskuksen poliklinikalle?
 • – vapaa-ajan tapaturmissa
 • – sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • – korvahuuhtelutilanteissa.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin vastaanotto on peruskoululla pääsääntöisesti tiistaisin ja perjantaisin koko päivän sekä torstaisin aamulla.


Kouluterveyskysely

Kouluterveyskyselyssä kootaan valtakunnallisesti yhtenäisellä menetelmällä tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista, terveysosaamisesta sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyllä tuetaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä, erityisesti oppilaitosten oppilas- tai opiskelijahuollon ja koulu- tai opiskeluterveydenhuollon kehittämistä.

Perustulokset raportoidaan kouluittain niille kunnille, jotka osallistuvat kyselyn kustannuksiin. Valtakunnallisia tuloksia esitetään näiden sivujen lisäksi tutkimusraporteissa sekä vuosittain järjestettävillä Kouluterveyspäivillä ja alueellisissa työkokouksissa