Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveystoimiston yhteystiedot

Sari Ylisirniö
palveluesimies/koulukuraattori
Puh. 040 801 2332
sari.ylisirnio@nuortenystavat.fi

Salme Vaarala
vastuusairaanhoitaja
Puh. 040 801 2384 (päivittäin klo 8-9)
salme.vaarala@nuortenystavat.fi

Anne Pehkonen
sairaanhoitaja
Puh. 040 801 2385 (soittoaika päivittäin klo 11-12)
anne.pehkonen@nuortenystavat.fi


Mielenterveystoimistossa asiakkaita autetaan mielenterveyden häiriöissä ja sairauksissa, erilaisissa elämäntilannekriiseissä, perheen ja parisuhteen ristiriidoissa sekä lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä pulmissa. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös Poijun päivätoiminta sekä kuntouttava Koulutien tukiasunnot.

Posiolla palvelevat psykologi, nuorisopsykiatri ja psykiatri. Yhteydenotot heihin mielenterveys- tai perheneuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.

Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdepalveluja järjestetään tarpeen mukaan. Päihteiden ongelmakäyttäjiä ohjataan tarvittaessa erityispalveluihin, joista sovitaan erikseen.