Jaakko palmujoki, Hammaslääkäri

Kokemuksia työskentelystä Hammasklinikoillamme

HAMMASLÄÄKÄRIN TOP 3: NÄITÄ EN VAIHDA – JAAKKO PALMUJOKI, MILLAISTA ON OLLA TÖISSÄ JA OSAKKAANA?

Mistä syntyy hammaslääkärin työssä merkitys ja mielekkyys? Jaakko Palmujoki työskentelee vastaavana hammaslääkärinä ja on myös osakkaana. Työssä on ainakin kolme asiaa, joita hän ei vaihtaisi. Yksi on vaikuttamismahdollisuus – arvaatko loput?

Coronaria Hammasklinikassa Helsingissä hammaslääkärinä työskentelevä ja osakkaana oleva Jaakko Palmujoki kertoo, että kun tuntee omistavansa jotain, asiasta huolehtiminen on eri tasolla. Hän on kokenut molempia malleja: ollut omistajana sekä pelkästään töissä.  

"Kun on pelkästään töissä, kokee, etteivät kaikki asiat kuulu minulle. Kun omistaa osan klinikasta, se nostaa omaa kiinnostusta. Eikä voi jatkuvasti valittaa, vaan pitää puuttua asioihin. Lisäksi on auktoriteettia puuttua asioihin", hän kuvailee.  

Palmujoki on aiemmin perustanut hammasklinikan ja ollut osakkaana isommassa yksikössä. Hän pohtii, että isossa ketjussa työskennellessä tekemisen visio voi hämärtyä.  

"Visio oli, mutta koin, etten itse päässyt vaikuttamaan mihinkään. Sellainen ei sovi minulle. Kun Coronariasta ehdotettiin, että pääsen osakkaaksi ja vastaavaksi hammaslääkäriksi, kuulosti tällainen vaihtoehto houkuttelevalta. Pääsen tekemään ja rakentamaan yksikköä alusta. "

Hammaslääkäri ja Hammashoitaja työssään.

Top 3: mistä muodostuu mielekkyys?

Mielekkyys syntyy Palmujoen työssä ainakin kolmesta tärkeästä asiasta: vaikuttamismahdollisuuksista omaan työhön, asiakaskohtaamisista sekä siitä, että voi keskittyä kliiniseen työhön. 

Osakkaana ja vastaavana hammaslääkärinä Palmujoki pääsee vaikuttamaan muun muassa markkinointiin, uusien osakkaiden valintaan ja klinikan toimintaan: miten ja mihin suuntaan klinikkaa kehitetään.  

Hän korostaa hammasklinikoiden persoonallisuutta ja henkilökohtaisuuden tunnetta. Asiakkaan aito kohtaaminen on tärkeää. 

"Hammaspuolella konsepti ja kokemus ovat tärkeitä. On hyvä olla persoonallinen. Jos kaikki ovat aivan samanlaisia paikkoja, ei tule henkilökohtaista tunnetta. Ihmiset toivovat, että heidät huomioidaan. Asiakas pitää esimerkiksi tulla hakemaan aulasta eikä huutaa häntä ovelta", hän mainitsee.


Tiesitkö?

  • Coronaria Hammasklinikalla on 14 hammasklinikkaa joista 5:ssä on osakashammaslääkäreitä
  • Tavoitteena on laajentaa omistajapohjaa.  
  • Omistaminen lisää työn merkitystä. 

Omistajuus Coronariassa on Palmujoelle kolmas osakkuus hammasklinikalla. Aiemmista kerroista tämä eroaa muutamalla tavalla.  

"Ero on siinä, ettei tarvitse miettiä Excel-käppyröitä ja pystyn enemmän keskittymään päivittäiseen toimintaan. Aiemmin on pitänyt miettiä kaikki asiat A:sta Ö:hön. Nyt olen pystynyt keskittymään kliiniseen työhön, eikä ole tarvinnut tehdä niin paljon hallinnollista työtä. Työnjakomalli toimii hyvin. " 

Palmujoen mielestä on hyvä, jos ryhmä lääkäreitä omistaa pienen siivun klinikasta. Olennaisinta silloin on sitouttaminen.  

"Sitoutumiseen liittyy aina velvollisuuksia. Olisi hyvä, jos olisi 4–5 osakashammaslääkäriä ja kaikilla olisi jokin oma vastuualue, kuten esimerkiksi tietokoneet ja koulutukset. " 

Kliinisestä autonomiasta Palmujoella on selkeä mielipide: se pitää lääkäreillä olla. Hänen mielestään kliininen autonomia toteutuu Coronariassa.   Myös päätöksenteon läpinäkyvyys on olennaista. 

"Tiedän mistä päätökset yksityisellä sektorilla kumpuavat", Palmujoki kiteyttää.  

Toimittaja: Susanna Ekfors
Alkuperäinen lähde: Hammaslääkäriportaali

LUE MYÖS: Kokemuksia työskentelystä Coronaria Hammasklinikoilla - Pinja Ahtonen, hammaslääkäri


Jarmo Korhonen, Palvelupäällikkö, Coronaria Suun terveys

Töihin meille? Ota yhteyttä!

Jarmo Korhonen
Yhteyspäällikkö
Coronaria suun terveys
P. 040 595 8163
etunimi.sukunimi@coronaria.fi