Coronaria Akatemia

Coronaria Akatemia on henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymisen ohjelma, joka koostuu verkko-opiskelusta sekä koulutuksista ja valmennuksista. Ammattitaidon kehittäminen nostaa työmme laatua ja vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen. Panostamme siihen, että jokainen saa kehittyä ja kasvaa ammattilaisena.

Coronaria Akatemia koostuu kolmesta kokonaisuudesta; yleisestä perehdytysohjelmasta, omaan ammattiryhmään liittyvistä koulutuksista ja räätälöidyistä koulutuksista.

Jaettu osaaminen, yhteisöllisyys ja tiivis käytännönläheisyys kulkevat koulutuskalenterissamme mukana.

”Laadukkaan puheterapian tarjoamiseksi ja oman työmotivaation ylläpitämiseksi koen jatkuvan lisäkouluttautumisen valtavan tärkeäksi. Coronaria Akatemia mahdollistaa loistavasti sen, että voin osallistua joka vuosi juuri omaa mielenkiintoani ja asiakkaideni tarpeita parhaiten vastaaviin koulutuksiin! Koulutusmahdollisuuksia on ihanan runsaasti ja paitsi että ne antavat sisällöllisesti kättä pidempää, ne tarjoavat myös mahdollisuuden jakaa ajatuksia kollegojen kanssa ja moninkertaistaa innostusta uusista menetelmistä ja opeista. Sisäiset koulutukset tiivistävät yhteishenkeä ja mahdollistavat koulutusten pohjalta ideoimisen yhdessä vielä pitkään koulutusten jälkeenkin.”  Sari Väätäjä, puheterapeutti.

tutustu Coronaria kuntoutuspalveluiden koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan

Coronaria Kuntoutuspalveluiden vuoden 2019 koulutusohjelma on myös avoinna Sinulle kuntoutusalan ammattilainen!

Tutustu koulutustarjontaan

Ilmoittaudu koulutuksiin