Aittapolun ryhmäkoti – Kotka

Aittapolun ryhmäkoti sijaitsee Kotkassa ja tarjoaa asukaspaikan viidelletoista erityistä tukea tarvitsevalle asukkaalle.

Aittapolun ryhmäkoti jakaantuu kolmeen ryhmäkotiin, Niittyvillaan, Suvituuleen ja Ahonlaitaan, joissa tarjoamme tehostettua palveluasumista ympärivuorokautisesti. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ohjaa asukkaat ryhmäkotiimme.

Aittapolun ryhmäkoti on ollut Coronarian hoivayksikkö 1.11.2013 alkaen.

ARVOT

Kehitysvammaisten palvelu- ja ryhmäkotimme tarjoaa turvallista ja virikkeellistä arkea kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus.  Toiminnallisuus tarkoittaa meille aktiivista arkea. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aitoa läsnäoloa. Turvallisuus tarkoittaa kodissamme kokemusta mm. turvallisesta asuinympäristöstä. Lue lisää arvoistamme täältä.