Avotukiasunnot Horisontti – Kemi

Avotukiasuminen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille

Avotukiasunnot Horisontti on jatkumo Tukipalvelut Hemmalle kohti itsenäistä elämää tuettuna. Botnian hoitopolkumalliin Avotukiasunnot Horisontti sijoittuu viimeiseksi yksiköksi. Avotukiasunnot Horisontissa asuminen räätälöidään yksilöllisesti tiiviissä yhteistyössä lähettävän tahon kanssa ja lähiverkoston kanssa. Avotukiasunnot Horisonttiin voi muuttaa ainoastaan Tukipalvelut Hemmassa toteutuneen tukiasumisen jälkeen.

Avotukiasunnot Horisontin asunto etsitään yhdessä vapailta markkinoilta, jonka Botnia vuokraa. Tämän jälkeen  välitysvuokraamme asunnon Avotukiasunnot Horisonttiin muuttavalle. Avotukiasunnot Horisontin asunto voi sijaita Kemin, Keminmaan, Tornion alueella. Avotukiasunnot Horisontissa asumisen reunaehdoista sovitaan yhdessä kirjallisesti. Sovittavia asioita on mm:

  • – Kotikäyntien määrä
  • – Asukkaan osallistuminen Tukipalvelut Hemman toimintaan
  • – Lääkehoidon toteutus
  • – Mahdolliset asunnossa käyvät yövieraat ( lapset, kumppani, sukulaiset)

Itsenäistä elämää ja arjen hallintaa

Avotukiasunnot Horisontti jatkaa Tukipalvelut Hemman hoitoideologiaa syventämällä ja juurruttamalla muutosta itsenäiseen elämään. Avotukiasunnot Horisontti rakentaa asukkaan kanssa yhteistyössä pysyvää kotia ja tavoitteena on hoitosuhteen päättymisen jälkeenkin asuminen samassa kodissa, jonne elämänhallinta on omaksuttu. Avotukiasunnot Horisontti ohjaa tarvittaessa asukkaan avohoidon piiriin ennen hoitosuhteen päättymistä.

Avotukiasunnot Horisontin tavoite on itsenäinen elämä omassa kodissa jonne elämän- ja arjenhallinta on yhdessä rakennettu.

Avotukiasunnot Horisontissa asukas vastaa kaikista kuluista itse. Lisäksi asumiseen tarvitaan kotikunnan / kaupungin sosiaalijohtajalta tai perusturvajohtajalta maksusitoumus kuntaosuuteen, joka kattaa hoitotyön kustannukset. Avotukiasunnot Horisontin hinnasto löytyy hinnasto-osiosta. Asunnoissa ei ole kalusteita ja niiden hankinnasta vastaa asukas itse. Avotukiasunnot Horisontin hoitaja auttaa asuntoon liittyvissä asioissa.