Coronaria Hjelppi – Kemi

Coronaria Hjelppi on yhteisöhoidon periaatteella toimiva 6-paikkainen päihdekuntoutuslaitos lähellä Kemin keskustaa. Coronaria Hjelpin toiminta-ajatuksena on tuottaa päihderiippuvaisille asiakkaille asiakaslähtöisiä kuntouttavia päihdekatkaisu- ja kuntoutuspalveluita. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen, kuntoutuksen tavoitteena on avohoidon piirissä jatkuvan kuntoutumisprosessin käynnistäminen.

Coronaria Hjelpin kuntoutusideologia perustuu yksilön kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jossa vuorovaikutuksella ja kuulluksi tulemisella on suuri merkitys. Katkaisu- ja kuntoutusjaksoilla pääpaino on psykososiaalisissa menetelmissä lääkehoidon ohessa. Katkaisu- ja vieroitushoidot, päihde- ja mielenterveyskuntoutus toteutetaan aina ennalta sovitusti yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Palvelut ovat tarkoituksenmukaisia ja verkostokeskeisesti toteutettuja. Hoitojaksolle asiakas voi tulla maanantaista perjantaihin klo. 8.00-15.00 välisenä aikana. Henkilökuntamme koostuu kuntouttavalla työotteella työskentelevistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokauden. Päihde Hjelppi on osa hoitopolkumalliamme. Asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä Päihde Hjelpin hoitojakson jälkeen Botnia 24h Oy:n hoitopolkumallin mukaisesti Hoivakoti Herukkaan, Kuntoutuskoti Harmoniaan tai Tukipalvelut Hemmaan.

Lääkärin vastaanotto on kerran viikossa.

Hoitomenetelmät:

  • Yksilökeskustelut
  • Monimuotoiset ryhmät päivittäin
  • Korva- akupunktio
  • Rentoutuminen
  • Motivoiva haastattelu
  • Liikunta

Tavoitteena on päihdekierteen pysäyttäminen ja vieroitusoireiden helpottaminen. Oman retkahtamisprosessin tunnistaminen. Raittiiden elämäntapojen oppiminen ja raittiuden tukeminen.

Miten Päihde Hjelppiin tullaan:

  • Hoitoon tulo vaatii hoitolähetteen oman kunnan A-klinikalta/ päihde- tai sosiaalityöntekijältä.
  • Coronaria Hjelppi on Kelan hyväksymä laitos , joten hoitojakso kerryttää hoitokattoa julkiseen terveydenhuoltoon. Tämä ei kuitenkaan poista omavastuu kustannusta Coronaria Hjelpin hoidosta.