Coronaria Komian Kranni, Seinäjoki

Päätalon ja Koivulan tehostetut asumispalveluyksiköt tarjoavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille yhteisöllistä asumista kodinomaisessa ympäristössä. Toiminnan painopisteenä ovat monipuolinen kuntoutus, asukkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen sekä mielekkään tekemisen mahdollistaminen.


PÄÄTALO 13 KPL TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKKAA
KOIVULA 11 KPL TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKKAA
6 KPL TUKIASUNTOPAIKKOJA
PÄIVÄTOIMINTAA 250 METRIN PÄÄSSÄ

AMMATTITAITOINEN JA ARVOSTAVA HENKILÖKUNTA
KODINOMAISET TILAT
RAUHALLINEN SIJAINTI LÄHELLÄ PALVELUJA
YHTEISÖHOITO – YKSILÖLLISYYTTÄ UNOHTAMATTA


PALVELUKOTI MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE SEKÄ LIEVÄSTI KEHITYSVAMMAISILLE

Päätalon ja Koivulan tukiasunnot ovat tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti ilman ympärivuorokautista valvontaa. Kuntoutujia tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, kannustetaan omatoimisuuteen sekä ohjataan käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja.

Päätalon asumispalveluyksikössä on asumispaikkoja 13 kuntoutujalle. Huoneista 2 kpl on kahden hengen huoneita ja 9 kpl yhden hengen huoneita. Lisäksi yksikössä on yhteinen oleskelu- ja ruokailutila, keittiö sekä pesutilat. Kahdessa huoneista on oma vessa ja yhdessä huoneista on oma suihku.

Koivulan asumispalveluyksikössä on asukaspaikkoja 11 kuntoutujalle. Huoneista yksi on kahden hengen huone ja 9 kpl yhden hengen huonetta. Lisäksi yksikössä on yhteinen oleskelu- ja ruokailutila, keittiö sekä pesutilat. Jokainen asukas saa halutessaan sisustaa huoneensa omilla henkilökohtaisilla tavaroillaan.

Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä asiakkaita kunnioittavaan toimintaan. Käytössämme on omahoitajajärjestelmä. Päätalossa ja Koivulassa ylläpidetään asukkaiden toimintakykyä erilaisten kuntouttavien ryhmien avulla. Motivoimme asukkaita myönteisin keinoin omatoimisuuteen ja aktiiviseen arkeen omahoitajamenetelmin ja yhteisöhoidon periaatteita noudattaen, huomioimalla kuitenkin jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet. Jokainen asukas voi osallistua yhteisen, sujuvan arjen rakentamiseen. Toiminnallamme ja ammattitaidollamme luomme myös turvallisen asuinympäristön, joka luo osaltaan tärkeän pohjan kuntoutumiselle.

  1. MAHDOLLISUUS INTERVALLIHOITOJAKSOIHIN

Päätalon ja Koivulan tehostetut asumispalveluyksiköt tarjoavat tarvittaessa intervallihoitoa. Intervallijaksojen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan psyykkinen ja fyysinen kunto, tuoda hengähdystauko omaishoitajan arkeen sekä mahdollistaa valvotusti muun muassa laitoshoidon piirissä olevan potilaan turvallinen siirtyminen avohoitoon. Intervallihoidon kesto määritellään aina asiakkaan tarpeen mukaan ja sisältö räätälöidään yhteistyössä asiakkaan, tämän omaisen ja mahdollisen lähettävän tahon kanssa.

Asukkaaksi Coronaria Komian Kranniin?

Asukkaaksi palveluasumisyksikköömme tai tukiasuntoon tullaan kunnan sosiaalitoimen kautta maksusitoumuksella. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään, mitä taitoja tarvitaan ennen tukiasuntoon siirtymistä. Tukiasuntojakson jälkeen voidaan harkita omilleen muuttoa, pois Coronaria Komian Krannin tuen piiristä. Päätös siirtymisestä asiakaspolun eri vaiheisiin tehdään yhdessä asiakkaan, asumispalveluyksikön sekä kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Asukkaaksi Coronaria Komian Kranniin voi tulla myös itsemaksavana. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, autamme mielellämme!

Markku Valli
Palveluvastaava, Päätalo
Puh. 045 635 2228

Miia Rahikainen
Vastaava ohjaaja, Koivula
Puh. 050 433 1489

  1. Kuntouttavaa Päivätoimintaa ihan lähellä

Coronaria Komian Krannin toimintaan kuuluu myös päivätoiminta, joka sijaitsee vain 250 metrin päässä Päätalosta ja Koivulasta. Toimimme Ylistaron keskustassa kodikkaassa ja viihtyisässä omakotitalossa,  jossa on keittiö ruoanlaittoon,  sauna, pesutilat, mahdollisuus pyykinpesuun sekä rauhallinen, tilava piha-alue. Tuemme kuntoutujia yksilöllisesti ja asiantuntevasti. Kuntoutuja saa olla itse mahdollisimman paljon mukana oman kuntoutuksensa suunnittelussa kuntoutussuunnitelmaa laatiessamme. Asiakkaiden arkea tuemme monipuolisesti ja erityistarpeissa teemme yhteistyötä eri erikoisalojen kanssa. Toimintamme on ulospäin suuntautuvaa, mm. retket, matkat ja vierailut.

Päivätoiminnan asiakkaamme ovat Seinäjoen alueelta, kotona asuvia mielenterveys- ja päihde kuntoutujia. Tuemme heidän arkeaan harjoittelemalla arjen toimia, sekä omasta fyysisestä- että psyykkisestä  kunnostaan huolehtimista.

Päivätoiminnan asiakkaat tulevat meille erikoissairaanhoidon piiristä, kotisairaanhoidosta, kotipalvelusta ja joskus omaisten kautta. Asiakas voi tulle meille myös itsemaksavana.

Vastaava ohjaaja, Päivätoiminta
Puh. 044 332 2525