Coronaria Komian Krannin päivätoiminta, Seinäjoki

  1. KUNTOUTTAVAA PÄIVÄTOIMINTAA mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Coronaria Komian Kranni on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö, jonka toimintaan kuuluu myös päivätoiminta. Päivätoiminta sijaitsee vain 250 metrin päässä Komian Krannin Päätalosta ja Koivulasta.

Toimimme Ylistaron keskustassa kodikkaassa ja viihtyisässä omakotitalossa,  jossa on keittiö ruoanlaittoon,  sauna, pesutilat, mahdollisuus pyykinpesuun sekä rauhallinen, tilava piha-alue.

Lue lisää Komian Krannista

YKSILÖLLISESTI YHDESSÄ

Asiakkaamme ovat pääosin kotona-asuvia mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Toimimme Ylistaron keskustassa kodikkaassa yksikössä, jossa on riittävästi tilaa eri toimille ja oma rauhallinen piha-alue.

Tuemme kuntoutujia yksilöllisesti ja asiantuntevasti. Kuntoutuja saa olla itse mahdollisimman paljon mukana oman kuntoutuksensa suunnittelussa kuntoutussuunnitelmaa laatiessamme. Päivätoimintakäyntejä voi olla yhdestä viiteen kertaan viikossa, asiakkaan oman tarpeen mukaan.

Tuemme asiakkaidemme arkea harjoittelemalla arjen toimia sekä omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan huolehtimista. Tärkeintä on lähteä aamulla matkaan, tulla toisten seuraan. Kädentaitoja pyritään ylläpitämään kunkin asiakkaan kiinnostuksen mukaan. Tärkeä osa toimintaamme on erilaiset retket ja matkat, asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Arjessa asiakasta tuetaan monipuolisesti. Erityistarpeissa teemme yhteistyötä eri erikoisalojen kanssa ja autamme esimerkiksi sosiaalietuuksien hakemisessa.

MITEN MEILLE PÄÄSEE?

Asiakkaat tulevat meille kotikunnan sosiaalitoimen maksusitoumuksella usein tueksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä, eli erikoissairaanhoidon kautta. Asiakkaaksi tullaan myös kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja joskus omaisten kautta. Asiakas voi tulle meille myös itsemaksavana asiakkaana, ellei maksusitoumuksen kriteerit täyty. Päivätoiminnasta voidaan tehdä myös tukikäyntejä kotiin erillisestä sopimuksesta sosiaalitoimen kanssa.

Päivätoiminnan asiakkaamme ovat Seinäjoen alueelta, kotona asuvia mielenterveys- ja päihde kuntoutujia. Tuemme heidän arkeaan harjoittelemalla arjen toimia, sekä omasta fyysisestä- että psyykkisestä  kunnostaan huolehtimista.

Päivätoiminnan asiakkaat tulevat meille erikoissairaanhoidon piiristä, kotisairaanhoidosta, kotipalvelusta ja joskus omaisten kautta. Asiakas voi tulle meille myös itsemaksavana.

Coronaria Komian Krannin päivätoiminta
Renginkuja 11
61400 Ylistaro
Vastaava ohjaaja Hanna Varismäki
Puh. 044 332 2525