Coronaria Kotihoito – Kuopio

Kotihoitoa päihde- ja mielenterveysasiakkaille Kuopion alueella

Coronaria tarjoaa Kuopion alueella tehtävää päihde- ja mielenterveystyötä asiakkaiden kotiin päiväsaikaan klo 8-15 välillä, tarvittaessa klo 18 asti. Tarkoituksenamme on edistää asiakkaan mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen. Henkilökunnallamme on vahva ammattitaito päihde- sekä mielenterveystyöstä.


TUKEA KOTIIN ARKISIN KLO 8-15 (TARVITTAESSA 18 ASTI)
HOITOSUUNNITELMA YHDESSÄ OMAISTEN JA KAUPUNGIN KANSSA
PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖHÖN ERIKOISTUNUT HENKILÖKUNTA

LUOTTAMUKSELLISUUS JA LÄHESTYTTÄVYYS
ASIAKKAAN ITSEMÄÄRÄMISOIKEUDEN KUNNIOITTAMINEN
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY
JOUSTAVUUS JA KIIREETÖN LÄSNÄOLO ON MEILLE TÄRKEÄÄ


asiakasta tuetaan päivittäisissä ja arkisissa asioissa

Palvelussamme tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpito ja sen paraneminen sekä sosiaalisen osallistumisen tukeminen ja säilyminen. Teemme työtä erityisryhmien, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, laadukkaan elämän mahdollistamiseksi ja luomme edellytykset elää turvallisesti ja omia voimavaroja hyödyntäen.

Toimintakyvyn ylläpitoa edistetään yksilöllisellä kuntoutussuunnitelmalla, joka tehdään yhdessä asiakkaan, omaisten ja Kuopion kaupungin kanssa. Asiakkaan olemassa olevien sosiaalisten verkostojen ja suhteiden ylläpitämisen kautta vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä, tuetaan kotona asumista ja ehkäistään syrjäytymistä. Tarjoamme asiakkaillemme fyysistä ja sosiaalista ohjausta heidän yksilöllisten tarpeidensa ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Toiminnan suunnittelu perustuu ammattitaidolla ja moniammatillisesti tehtyyn palvelutarpeen arviointiin.

tutustumme asiakkaan elämänhistoriaan parhaan kuntoutumisen MAHDOLLISTAMISEKSI

Kuntoutusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan elämänhistoriasta, elämäntavat sekä tottumukset.  Coronarian ohjaaja tukee asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona ja rohkaistuu osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja käyttämään erilaisia palveluita myös itsenäisesti. Hyvää ja turvallista ohjausta ja neuvontaa annetaan kuntouttavalla, voimavaroja vahvistavalla työotteella verkostoja hyödyntäen.

Asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään ja häntä ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja häntä rohkaistaan ja kannustetaan myös sosiaalisiin tilanteisiin. Myös päihteetöntä ja terveellistä elämäntapaa tuetaan johdonmukaisesti. Ohjaaja vastaa asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen ohjaamalla ja opettamalla häntä esimerkiksi henkilökohtaisen puhtauden ylläpitämisessä ja pukeutumisessa, ravinnon saannissa, liikkumisessa, kodin siistinä pitämisessä, vaatehuollossa, terveissä elämäntavoissa, sosiaalisuudessa ja lääkehoidon toteuttamisessa.

MITEN CORONARIAN KUOPION KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI PÄÄSEE?

MAKSUSITOUMUKSELLA TAI PALVELUSETELILLÄ

Coronarian kotihoidolla on sopimus Kuopion kaupungin erityisasumispalveluiden kanssa, jonka kautta tällä hetkellä mielenterveys- tai päihdehuollon asiakas ohjautuu palvelujen piiriin. Asiakas tarvitsee Kuopion kaupungilta maksusitoumuksen palveluun. Lähiaikoina asiakkaille avautuu myös mahdollisuus tulla asiakkaaksi palvelusetelin avulla.