Coronaria Sähäkkä, Jyväskylä

Coronaria Sähäkän Jyväskylän yksikkö koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä. Jyväskylän yksikkö sijaitsee vain parin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, kaikkien palvelujen äärellä. Yksikön sijainti tarjoaa oivalliset puitteet nuoren omatoimisuuden vahvistamisen tueksi.


7 KPL 14-17V. LASTENSUOJELULAITOSPAIKKAA (NUORISOKOTI)

8 KPL 18-29V. KUNTOUTTAVAN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKKAA (NUORTEN AIKUISTEN YKSIKKÖ)

6 KPL 18-29V. KUNTOUTTAVAN PALVELUASUMISEN PAIKKAA (NUORTEN AIKUISTEN YKSIKKÖ)


KUNTOUTUSYKSIKKÖ KESKELLÄ KAIKKIA PALVELUJA

Jyväskylän yksikkö sijaitsee vain parin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, kaikkien palvelujen äärellä. Yksikön sijainti tarjoaa oivalliset puitteet nuoren itsenäistymisen vahvistamisen tueksi. Jokaisella nuorella on käytettävissä oma huone, jossa wc ja suihku, sekä viihtyisät yhteiset tilat.

nuorisokoti

  • PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN VAATIMA OSAAMINEN
  • TOIMINNALLINEN, NUORUUSIKÄISEN TARPEET HUOMIOIVA ARKI
  • OPIN POLUN EHEYTTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄ OPE-TOIMINTA
  • NUORUUSIÄN KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVA YHTEISÖ

Yksikössä nuoren ohjaus perustuu nuoren oman toimijuuden vahvistamiseen. Käytännössä se tarkoittaa nuoren oman vastuunoton tukemista asteittain turvallisessa toimintaympäristössä. Sijoituksen perusta on ALKAVA®-arviointijakso ja sen pohjalta suunniteltava JOTOS®-kuntoutusohjelma. Nuoren valmiutta tarkastella omaa tilannettaan ja ottaa apua vastaan odotetaan ja tuetaan. Sijoituksen lähtökohtana pidetään nuoren mahdollisimman nopeaa sijoittumista takaisin omaan kasvuympäristöön, nuoren yksilöllinen tilanne ymmärtäen. Sijoituksen ja kuntoutumisen suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään Lasten ja nuorten mielenterveystyön RAI-mittaria (ChYMH-DD).

Yksikössä työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, lähihoitajia, sosionomeja ja kuntoutuksenohjaajia. Moniammatillisen työryhmän tukena ovat myös sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja toimintaterapeutti. Yksikön OPE-toiminnasta vastaavan ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että nuoren koulu/opiskeluasiat edistyvät heikentyneestä toimintakyvystä huolimatta.

Yksikköön sijoittuminen

Yksikköön sijoittuminen tapahtuu oman kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijän ohjaamana. Vapaita paikkoja voi tiedustella yksikön vastaavalta ohjaajalta. Yksikössä on valmius kriisisijoituksiin. Tilanteissa, joissa nuori on akuutisti itsetuhoinen, sekava tai psykoottinen, edellytämme nuoren psyykkisen voinnin arviointia terveydenhuollossa ennen yksikköön sijoittumista.

nuorten aikuisten yksikkö

  • PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN VAATIMA OSAAMINEN
  • TOIMINNALLINEN, NUOREN AIKUISEN TARPEET HUOMIOIVA ARKI
  • OPISKELU- JA URAOHJAUKSEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMINNOT
  • NUORUUSIÄN KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVA YHTEISÖ

Yksikössä nuoren ohjaus perustuu nuoren oman toimijuuden vahvistamiseen. Käytännössä se tarkoittaa nuoren oman vastuunoton tukemista asteittain turvallisessa toimintaympäristössä. Kuntoutuksen perusta on ALKAVA®-arviointijakso ja sen pohjalta tarvittaessa suunniteltava JOTOS®-kuntoutusohjelma. Nuoren valmiutta tarkastella omaa tilannettaan ja ottaa apua vastaan odotetaan ja tuetaan. Yksikön toiminnan lähtökohtana on nuoren mahdollisimman nopeaa sijoittuminen omaan asuntoon ja itsenäiseen elämään. Kuntoutumisen suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään Psykiatrisen avohoidon RAI-mittaria (CMH).

Yksikössä työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomeja ja lähihoitajia. Moniammatillisen työryhmän osana ovat myös sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri ja toimintaterapeutti. Tukipalveluissa työskentelee ravintohuollon ohjaaja.

Asiakkaaksi nuorten aikuisten yksikköön

Yksikköön voi hakeutua asiakkaaksi oman kunnan aikuissosiaalityön tai KSSHP:n asumispalvelukoordinaattorin kautta. Vapaita paikkoja voi tiedustella yksikön vastaavalta ohjaajalta. Yhä useammin palveluohjaus tapahtuu jälkihuollon sosiaalityön piiristä. Erityisesti tilanteissa, joissa täysi-ikäistyvän nuoren itsenäinen asuminen ja arki eivät sijoituksen jälkeen vielä onnistu.