Coronaria Sähäkkä, Oulainen

Coronaria Sähäkän Oulaisten yksikkö muodostuu kahdesta lastensuojelun erityisyksiköstä. Yksikön hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti 14-17-vuotiaita nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla.


14 LASTENSUOJELULAITOSPAIKKAA

PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN VAATIMA OSAAMINEN

TOIMINNALLINEN, NUORUUSIKÄISEN TARPEET HUOMIOIVA ARKI

OPIN POLUN EHEYTTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄ OPE-TOIMINTA

NUORUUSIÄN KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVA YHTEISÖ


KUNTOUTUSYKSIKKÖ LÄHELLÄ PALVELUJA

Oulaisten yksikkö sijaitsee aivan Oulaisten kaupungin keskustan tuntumassa, kaikkien palvelujen äärellä. Yksikön sijainti tarjoaa oivalliset puitteet nuoren omatoimisuuden vahvistamisen tueksi. Jokaisella nuorella on käytettävissä oma huone ja viihtyisät yhteiset tilat.

Yksikössä nuoren ohjaus perustuu nuoren oman toimijuuden vahvistamiseen. Käytännössä se tarkoittaa nuoren oman vastuunoton tukemista asteittain turvallisessa toimintaympäristössä. Sijoituksen perusta on ALKAVA®-arviointijakso ja sen pohjalta suunniteltava JOTOS®-kuntoutusohjelma. Nuoren valmiutta tarkastella omaa tilannettaan ja ottaa apua vastaan odotetaan ja tuetaan. Sijoituksen lähtökohtana pidetään nuoren mahdollisimman nopeaa sijoittumista takaisin omaan kasvuympäristöön, nuoren yksilöllinen tilanne ymmärtäen. Sijoituksen ja kuntoutumisen suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään Lasten ja nuorten mielenterveystyön RAI-mittaria (ChYMH-DD).

Yksikössä työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, lähihoitajia, mielenterveyshoitaja, sosionomi ja yhteisöpedagogi. Moniammatillisen työryhmän tukena ovat myös sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja toimintaterapeutti. Yksikön OPE-toiminnasta vastaavan ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että nuoren koulu/opiskeluasiat edistyvät heikentyneestä toimintakyvystä huolimatta.

YKSIKKÖÖN SIJOITTUMINEN

Yksikköön sijoittuminen tapahtuu oman kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijän ohjaamana. Vapaita paikkoja voi tiedustella yksikön vastaavalta ohjaajalta. Yksikössä on valmius kriisisijoituksiin. Tilanteissa, joissa nuori on akuutisti itsetuhoinen, sekava tai psykoottinen, edellytämme nuoren psyykkisen voinnin arviointia terveydenhuollossa ennen yksikköön sijoittumista.