Coronaria Toivontupa ja Välitalo, Oulainen

Coronaria Toivontupa tarjoaa rauhallisen ja turvallisen kodin 12 hengelle Oulaisten keskustassa. Toivontuvassa on ympärivuorokautista, kuntouttavaa ja virikkeellistä asumispalvelua pääsääntöisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Samassa pihapiirissä sijaitsee myös toinen kuntoutuskotimme Välitalo, jossa on 2 tukiasuntopaikkaa ja 6 palveluasumispaikkaa.


12 KPL TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKKAA (TOIVONTUPA)
6 KPL PALVELUASUMISEN PAIKKAA (VÄLITALO)
2 KPL TUKIASUNTOPAIKKAA (VÄLITALO)

KODINOMAISUUS JA YHTEISÖLLISYYS
AKTIIVISTA JA VIRIKKEELLISTÄ TOIMINTAA
MAHDOLLISUUS OSALLISTUA TOIMINTAAN MYÖS PÄIVÄVIERAILIJANA


PALVELUKOdit MIELENTERVEYS-JA PÄIHDEASIAKKAILLE

Molempien palveluasumisyksikköjen pyrkimyksenä on edistää ja tukea asiakkaidensa psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Toiminnassa korostuu kuntouttava työote, kodinomaisuus, yhteisöllisyys ja hoidon jatkuvuus.

Asumisaika ja palvelutarve määräytyvät asiakkaan kuntoutumisen, voinnin ja valmiuksien mukaan. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma huomioiden hänen yksilölliset voimavaransa ja tuen tarve. Jokaisella kuntoutujalla on omahoitaja, joka tukee yhdessä muun hoitoyhteisön kanssa asiakkaan omatoimista ja itsenäistä selviytymistä arkielämässä.

Coronaria Toivontupa voi olla myös välivaihe sairaalahoidon jälkeen ennen siirtymistä Välitaloon, tuki- tai palveluasumiseen tai omaan asuntoon. Coronaria Välitalo tarjoaa asumispalveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, joilla on valmiuksia selviytyä jo vähemmällä tuella ja ohjauksella ennen omaan asuntoon siirtymistä.

Päivätoiminta

Palvelu on tarkoitettu tukemaan itsenäisesti tai omaistensa luona asuvia mielenterveyskuntoutujia. Päiväkäyntien sisältö ja käyntitiheydet sovitaan yksilöllisesti.

Asukkaaksi Coronaria Toivontupaan tai Välitaloon

Palvelukoteihimme voi tulla asukkaaksi kunnan myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Asukkaat maksavat itse vuokran palvelutalolle ja kunta maksaa hoitomaksun.

 • TOIVONTUPA
  Tehostettu palveluasuminen:
 • Vuokra 323,85e/kk
 • Henkilökunta paikalla 24/7

 • VÄLITALO
  Palveluasuminen:
  V
  uokra 362,90 e/kk
  henkilökunta paikalla 12 h
  Tukiasuminen:
  Vuokra 367,40 e/kk