Coronaria V&S Nuortenkoti

Sillankorvantie 30, 21380 Aura
p. 040 190 8214

Valitettavasti emme enää järjestä toimintaa alle 18-vuotiaille henkilöille. Kohderyhmämme on jatkossa 18–29 vuotiaat nepsy ja mt-taustaiset nuoret henkilöt. Tulemme päivittämään kotisivujamme uusilla tiedoilla piakkoin. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä palveluesimies Tapani Nurmeen:

Tapani Nurmi
Palveluesimies
Puh. 040 190 8214
tapani.nurmi@coronaria.fi

Tukea asumiseen lapsille ja nuorille

Coronaria V&S Nuortenkoti sijaitsee Turun naapurikunnassa Aurassa, lähellä palveluita. Tarjoamme lyhyt- ja pitkäaikaisasumista lapsille ja nuorille, jotka ovat vammautuneet tapaturman tai sairauden vuoksi, tai joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä (Asperger, Tourette, ADHD, diabetes), kielellisiä sekä tarkkaavaisuuden ongelmia.


5 KPL ALLE 18V. LASTEN JA NUORTEN TEHOSTETUN ASUMISHARJOITTELUN PAIKKAA (PIENKOTI VAUHTI) 

10 KPL YLI 18V. NUORTEN AIKUISTEN TEHOSTETUN ASUMISHARJOITTELUN PAIKKAA (PIENKOTI SISU)

7 KPL YLI 18V. NUORTEN AIKUISTEN TUETUN ASUMISHARJOITTELUN PAIKKAA (RIVITALO VAHVA)


Nuortenkoti sijaitsee Aurassa lähellä palveluita. Päätalossa on kaksi pienkotia, jotka ovat ympärivuorokautista tehostettua asumisharjoittelua: Pienkoti Vauhdissa on 5 huonetta alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ja Pienkoti Sisussa 10 huonetta yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille. Kun asumisen ja elämisen taidot kehittyvät, voi nuori jatkaa tuettuun asumisharjoitteluun, jota tarjotaan Rivitalo Vahvassa yhteensä seitsemälle nuorelle aikuiselle omissa yksiöissään. Tarjoamme eri tasoista palvelua ja tukea samassa pihapiirissä, mikä mahdollistaa nuoren asumispolun suunnittelun tehostetun tuen palvelusta aina itsenäiseen asumiseen asti.

Kenelle Nuortenkoti sopii?

Coronaria V&S Nuortenkodin kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on tapaturman tai sairauden aiheuttama vamma tai toimintakyvyn heikentymä. Lapsella ja nuorella saattaa olla oppimisvaikeuksia, puutteita oman toiminnan ohjauksessa tai neuropsykiatrisia haasteita arjessa (Asperger, tourette, ADHD). Lapsella tai nuorella saattaa olla myös mielenterveydellisiä haasteita tai eriasteisia viiveitä kognitiivisissa taidoissa.

Nuortenkotiin voi tulla asumaan lyhytaikaisesti, esimerkiksi omaishoidon vapaiden ajaksi koulujen lomien aikaan. Lyhytaikaisesta kuntoutusjaksosta on hyötyä esimerkiksi kun uuden lääkityksen aloittamisessa on kotona haasteita, lapsi karkailee kotoa, perhe kokee akuutin kriisitilanteen kuten sairastumisen, tai nuori saa diagnoosin kuten tourette tai diabetes ja tarvitsee tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen. Lyhytaikaisen hoitojakson avulla voidaan usein välttyä kiireelliseltä huostaanotolta.

Nuortenkotiin voi tulla asumaan myös pitkäaikaisesti, jolloin nuorella on mahdollisuus kehittyä ja itsenäistyä asumisharjoittelussa tutussa ja turvallisessa ympäristössä aina 25 vuotiaaksi asti. Nuori saa tukea yksilöllisesti kaikilla arjen osa-alueilla.

Tavoitteena mahdollistaa itsenäinen elämä

Nuortenkodissa harjoitellaan elämisen taitoja, arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Kodin tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia itsenäiseen elämään ja sosiaalistaa heidät osaksi yhteiskuntaa. Nuortenkodissa paitsi harjoitellaan arjen askareita yhdessä nuorten kanssa myös pyritään siihen, että nuoret pystyisivät huolehtimaan taloudestaan ja virallisista asioistaan. Tarkoituksena on, että nuorille löytyisi esimerkiksi koulutus- tai työpaikka tai harrastus nuortenkodin ulkopuolelta. Muita konkreettisia asioita ovat esimerkiksi arjen taitojen harjoittelu, omasta lääkehoidosta huolehtimisen harjoittelu, ruoan valmistuksen opettelu, vaatehuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, pihatöiden hoito, rahankäytön opettelu, virallisten asioiden hoito, oman terveyden hoitaminen sekä oman erityisyyden hyväksyminen ja arvostaminen.

Jokaiselle nuorelle laaditaan yhdessä yksilöllinen suunnitelma, Nuoren navigaattori, jossa huomioidaan nuoren tuen tarve. Nuori on mukana suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa sekä niiden toteutumista arvioimassa. Jokaisella nuorella on omavalmentaja, jonka kanssa pääsääntöisesti asioitaan hoitaa ja valmentajan tehtävänä on huolehtia riittävästä tiedonkulusta nuoren, perheen ja muun työryhmän välillä.

Coronaria V&S Nuortenkodissa huomioidaan myös nuoren tuen tarve kommunikaatiossa, liikkumisessa ja oman toiminnan ohjaamisessa. Panostamme osaavaan henkilökuntaan ja siihen, että juuri nuoren tarpeisiin pystytään vastaamaan (esimerkiksi käytöshäiriöt, tukiviittomat, esteettömyys, sähköinen valmentajan kutsujärjestelmä). Nuoret ja lapset pääsevät vaikuttamaan kodin toimintaan antamalla palautetta päivittäin ja osallistumalla kerran viikossa pidettävään Porinatupaan. Vaikutusmahdollisuuksia on esimerkiksi tulevan viikon aktiviteetteihin, retkiin, eri vuodenaikoina järjestettäviin leireihin ja tarjolla oleviin ruokiin liittyen. Tämän lisäksi he voivat tehdä aloitteita kodin käytäntöjen muuttamiseksi.

Itseluottamuksen vahvistaminen on meille tärkeä tavoite. Toivomme nuorten huomaavan, että vammastaan tai erityisyydestään huolimatta he pystyvät tekemään erilaisia asioita. Kodissa eletään ihan normaalia kotielämää kunkin lapsen/nuoren erityispiirteet huomioon ottaen 🙂

Palvelupaketit

PIENKOTI VAUHTI (alaikäiset, tehostettu asuminen)
Päivähoito 2-8 / pvä
Sisältää kokonaisvaltaisen lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaisen ja ikäisensä tasoisen tuen ja ohjauksen, aktiviteetteja, lepoa ja ateriat päivähoidon ajalla. Hinnat sisältävät ateriat ja vuokran.

Lyhytaikaiset kuntoutusjaksot (1vrk – 3 kk) ja Omaishoitajan vapaat 3 pvä / kk

Hoitoisuuden ja tuen tarpeen hintaluokka määrittyy yksilöllisen tuentarpeen mukaan. Lyhytaikaisissa kuntoutusjaksoissa tavoitteena siirtyminen Pienkoti Sisuun lapsen täytettyä 18 vuotta. Mahdollisuuksien mukaan nuori käy koulussa myös jakson aikana. Omaishoitajan vapaita hyödyntää myös mm. pidempien koulun lomien aikana, kuten syysloma, joululoma, hiihtoloma tai pääsiäinen.

Perheelle ei tule lyhytaikaisista kuntoutusjaksoista ja omaishoitajan vapaista kustannuksia. Perhe pakkaa nuorelle mukaan omat lääkkeet jakson ajalle, dosetin, hygieniatuotteet ja hieman käyttörahaa.

Kunnan kustannus: Hoitoisuuden ja tuentarpeen hintaluokka + vuokra 17,57€/vrk+ ateriat 15,40€/vrk.

PIENKOTI SISU (nuoret aikuiset, tuettu asuminen)
Lyhytaikaiset kuntoutusjaksot 1vrk – 3kk ja omaishoitajan vapaat 3 pvä / kk

Tavoitteena lyhytaikaisilla kuntoutusjaksoilla voi olla siirtyminen pitkäaikaisempaan asumisharjoitteluun Pienkoti Sisuun ja edelleen eteneminen tuetun asumisen Rivitalo Vahvaan.

Nuorelle ei tule lyhytaikaisista kuntoutusjaksoista ja omaishoitajan vapaista kustannuksia. Nuori ottaa mukaan omat lääkkeet jakson ajalle, dosetin, hygieniatuotteet ja hieman käyttörahaa.

Kunnan kustannukset: Hoitoisuuden ja tuen tarpeen hintaluokka €/vrk + vuokra 17,57€/vrk+ ateriat 15,40€/vrk.

Pitkäaikaiset kuntoutusjaksot
 • Nuoren kustannus:
 • > Vuokra 534,58€/kk
 • > Sähkö 20€/kk
 • > Vesi 20€/kk
 • > Kotivakuutus irtaimistolle
 • > Ateriat 15,40/ vrk. (Ateriat sisältää aamiaisen 2,70€, lounaan 5€, välipalan 0€, päivällisen 5€ ja iltapalan 2,70€. Ateriat laskutetaan ateriakohtaisesti, joten jos on esimerkiksi koulussa tai töissä päivisin, ei silloin tarvitse maksaa lounaasta)

Nuori voi sopia myös valmistavansa itse ruokansa Sisussa, jolloin ostaa itse kaikki ruokatarpeet. Omassa huoneessa ei ole keittiötä, mutta Sisun puolella on yhteisissä tiloissa nuorille yhteisjääkaappi ja keittiö.

Lääkkeet, hygieniatuotteet, vaatehuoltoaineet jne. hankkii nuori itse. Hän saa näiden asioiden hoitoon tukea ja ohjausta omien tarpeidensa mukaan. Nuorella on mahdollisuus saada Kelan asumistukea.

Kunnan kustannus: Hoitoisuuden ja tuentarpeen hintaluokat 0,3-0,9.

Kunta maksaa hintaluokan mukaisen maksun €/vrk sopimuksen mukaisesti. Tämä pyritään arvioimaan mahdollisimman tarkasti nuoren tuentarve huomioiden ja sillä mahdollistetaan juuri oikein ohjautuva tuki nuorelle. Nuoren edistymistä arvioidaan säännöllisesti ja tuentarpeen lisääntyessä tai vähentyessä tarkistetaan myös hoitoisuuden ja tuentarpeen hintaluokka.

RIVITALO VAHVA (nuoret aikuiset, tuettu asuminen)
Asumisharjoittelu omassa yksiössä
 • Nuoren kustannus:
 • > Vuokra 534,58€/kk
 • > Sähkö 20€/kk
 • > Vesi 20€/kk
 • > Kotivakuutus irtaimistolle
 • > Ateriat 15,40/ vrk. (Ateriat sisältää aamiaisen 2,70€, lounaan 5€, välipalan 0€, päivällisen 5€ ja iltapalan 2,70€. Ateriat laskutetaan ateriakohtaisesti, joten jos on esimerkiksi koulussa tai töissä päivisin, ei silloin tarvitse maksaa lounaasta)

Lähtökohtaisesti nuoren elämänhallinta on sellaisella tasolla, että selviytyy itsenäisesti tai lähes itsenäisesti arjen tehtävistä kuten vuorokausirytmi on kunnossa, hän osaa valmistaa itsellensä omatoimisesti aamu- ja iltapalat, hän osaa valmistaa ruokaa vähintään ohjatusti tai ohjeen mukaan.

Nuorella on mahdollisuus saada Kelan asumistukea.

Kunnan kustannus: Hoitoisuuden ja tuentarpeen hintaluokat 0,3-0,9.

Kunta maksaa hintaluokan mukaisen maksun €/vrk sopimuksen mukaisesti. Tämä pyritään arvioimaan mahdollisimman tarkasti nuoren tuentarve huomioiden ja sillä mahdollistetaan juuri oikein ohjautuva tuki nuorelle. Nuoren edistymistä arvioidaan säännöllisesti ja tuentarpeen lisääntyessä tai vähentyessä tarkistetaan myös hoitoisuuden ja tuentarpeen hintaluokka.

TULE TUTUSTUMAAN KOTIIMME!

Järjestämme mielellämme tutustumiskäyntejä kotiimme! Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan tiloihin ja toimintaamme yhdessä läheistesi, omaishoitajasi tai avustajasi kanssa. Pyydämme ystävällisesti soittamaan etukäteen ja sopimaan tutustumiskäynnin Mia Huttusen kanssa.