Coronaria Kotikylä – Helmin koti – Muhos

Helmin koti – muhos

Helmin koti tarjoaa turvallisen kodin 18:lle muhoslaiselle iäkkäälle ihmiselle. Helmin koti sijaitsee Muhoksella Puhakan alueella. Talo on tuttu muhoslaisille, sillä se on toiminut ikäihmisten kotina jo parikymmentä vuotta. Coronarian palveluna Helmin koti on ollut vuodesta 2013 lähtien.

Helmin kodissa eletään aktiivista ja elämänmakuista arkea, jossa tehdään, nähdään ja koetaan asioita yhdessä. Kodissamme asukas saa tukea ja apua kaikkiin elämän osa-alueisiin, jokaisen oman tarpeen mukaan. Kaiken perusta on asukkaan tarpeet ja toiveet asumiseen ja hoivaan liittyen. Helmin kodissa asutaan omassa huoneessa, jonka asukas voi itse kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Ikäihmisten hoitotyöhön koulutettu henkilökuntamme on asukkaiden tukena ympäri vuorokauden.

Tavoitteenamme on tukea asukkaita asumaan kodissamme niin pitkään kuin se inhimilliset seikat huomioon ottaen on mahdollista, aina elämänkulun loppuun saakka. Kodissamme on mahdollisuus saada myös tilapäishoitoa. Tilapäishoidossa asutaan vuoroin kotona ja vuoroin Helmi kodissa.

Toiminnallinen arki

Toimintakyvyn tukeminen elää kotimme kaikessa toiminnassa. Jokaista asukasta ohjataan liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti joko apuvälineillä tai ilman. Yhdessä tekeminen virkistää ja motivoi liikkumaan.

Toimintakykyä tuetaan yksilöllisen suunnitelman ja mielekkään arjen toimintojen lisäksi yhdessä suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaista viriketoimintaa ympäri vuoden. Asukkaille tärkeitä asioita ovat ulkoilu, musiikki, yhdessä jutteleminen ja muisteleminen, tuoreiden leivonnaisten tuoksu ja maisteleminen, erilaiset visailut, tarinat ja yhteiset juhlat. Kodissamme on lämmin ja salliva ilmapiiri ja usein vietämmekin mukavaa aikaa jutellen asioista, joita esille nousee.

Käytössämme on SävelSirkku -palvelu, jossa on ikäihmisille mukavaa ohjelmaa. SävelSirkun kautta saamme vuoden jokaiseen päivään jutunaiheita, jumppaa ja musiikkia;  asioita, jotka ovat asukkaillemme tuttuja vuosikymmenten takaa aina tähän päivään saakka.

Asukkaaksi Helmin Kotiin

Helmin kodin palvelu on iäkkäiden tehostettua palveluasumista.  Kotimme asiakkaaksi tullaan Muhoksen kunnan vanhustyön ohjauksen kautta.

CORONARIAN KOTIKYLÄ – KOTI IKÄIHMISILLE

  1. Halustamme arvostaa vanhuutta, loimme aivan uudenlaisen asumismuodon ikäihmisille. Coronarian Kotikylä on laadukasta vanhuutta arvostava asumismuoto ikäihmisille. Vanhuus on elämänvaihe, joka tulisi saada kukoistaa juuri niin toimeliaana ja sosiaalisena kuin ihminen haluaa ja mihin hän kykenee. Tästä ajatuksesta syntyi Kotikylä. Lue lisää täältä.