Kotihoito – Rovaniemi

Rovaniemen kotihoidosta asiakkaamme saavat kotipalvelua ma–su klo 7–21 ja kotisairaanhoitoa ma–pe klo 8–16. Henkilökuntaamme kuuluu lähihoitajia ja sairaanhoitajia.

Palveluiden avulla tuemme ikäihmisten, vammaisten, mielenterveysasiakkaiden ja sairaiden kotona selviytymistä ja sairauden hoitoa.

Kotipalvelumme auttaa ja tukee asiakasta kiireettömästi hänen päivittäisissä toimissaan. Kotisairaanhoidosta asiakas saa sairaanhoitopalveluja kotiin. Kotisairaanhoitopalvelumme työskentelee tiiviissä yhteistyössä asiakkaan hoitavan lääkärin, kotipalvelun ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Kotona teetetyn työn kustan­nukset saa osittain vähentää vero­tuksessa. Henkilö­kohtainen enimmäis­määrä on jopa 2400 euroa/vuosi. Vähennys ei ole perhe­kohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4800 euron vähen­nykset vuodessa. Vähen­nettävien kustan­nusten omavastuu on 100 euroa. Lue lisää kotitalousvähennyksestä»

Rovaniemen kotihoidon hinnasto.

Fysioterapeutti tavoitettavissa ti-ke-to päivisin klo 12-14, puh. 046 9210 923