Kuntoutus- ja terapiapalvelut Vaasa – Coronaria Tria

Tarjoamme fysioterapiaa lapsille ja nuorille Vaasassa ja sen lähialueilla.

Coronaria Tria palvelee lapsiasiakkaitaan vauvaikäisestä lähes aikuisiin erikoiskoulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin. Toimintamme painottuu lasten neurologiseen fysioterapiaan kattaen vauvaterapian.

Lapsi asiakkaana on kaiken toiminnan ydin. Jokainen asiakas saa hoidon yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma on pohjana terapian suunnittelussa. Tehokkaan kuntoutuksen edellytyksenä on tiivis yhteistyö lasten vanhempien, hoitavan tahon, eri terapeuttien ja muiden kuntoutusketjuun kuuluvien henkilöiden kesken.

Yleensä asiakkaat tulevat fysioterapiaan keskussairaalan/ terveyskeskuksen kautta tai Kelan kuntoutuspäätöksellä. Lasten ja Nuorten kuntoututus TRIA Habilitering för Barn och Ungdomar Oy jatkaa yhteistyötä Kelan kanssa Vaativan Lääkinnällisen Kuntoutuksen puitteissa, joka sisältää sekä fysio- että allasterapian. Triaan voi tulla myös ilman lähetettä esim. motoriikan arviointiin.

Toimitilamme sijaitsevat Vaasan kaupungissa Kasarmialueella, entisessä Päävartiossa. Fysioterapia voidaan toteuttaa kotikäyntinä, päivähoitopaikassa tai koulussa.

Lasten ja Nuorten kuntoututus TRIA Habilitering för Barn och Ungdomar Oy:n toiminta siirtyi Coronarialle osakekaupassa maaliskuussa 2019. Uusi nimemme on Coronaria Tria!