Mäntylän ryhmäkoti – Rovaniemi

Mäntylä on 15:n kehitysvammaisen ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava ryhmäkoti, jossa elämä perustuu asukkaiden omiin, yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Mäntylä sijaitsee Rovaniemellä 3. kaupunginosassa.

Päivät täyttyvät harrastuksista, oman arjen askareista, työstä ja yhdessä toimimisesta sekä asumisyhteisössä että muissa sosiaalisissa yhteisöissä. Asukkaillemme mieluisia asioita ovat ulkoilu, retket lähiympäristöön, maittava ruoka, musiikki, pelaaminen, leivonta sekä juhlien järjestäminen ja viettäminen. Asukkaidemme henkilökohtaiset avustajat, ystävät ja omaiset ovat odotettuja vieraita ja tiivis osa kotiamme. Monet asukkaistamme osallistuvat erilaiseen leiritoimintaan. Reissukokemuksia muistellaan porukalla pitkän aikaa.

Mäntylän arjessa tärkeitä asioita ovat:

Toiminnallisuus ja turvallisuus

Sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys osana arkea

Vapaa-ajan vietto ja virikkeellinen toiminta

Arjen asioinnit

Arjen elämisen ohjaus ja neuvonta

Monipuolisesta ravitsemuksesta huolehtiminen, ateriapalvelut sekä ruoanlaiton avustaminen ja ohjaus

Ohjaus henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen, vaatehuoltoon ja siivoukseen

Lääkehoidosta, terveyspalveluiden saamisesta ja apuvälineistä huolehtiminen

Taloudellisista asioista huolehtiminen yhteistyössä läheisten/edunvalvojan kanssa

ARVOT

Kehitysvammaisten palvelu- ja ryhmäkotimme tarjoaa turvallista ja virikkeellistä arkea kehitysvammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Toiminnallisuus tarkoittaa meille aktiivista arkea. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aitoa läsnäoloa. Turvallisuus tarkoittaa kodissamme mm. kokemusta turvallisesta asuinympäristöstä. Lue lisää arvoistamme täältä.