Siilin Päivätoiminta – Pieksämäki

Tarjoamme monipuolista päivätoimintaa kehitysvammaisille Pieksämäellä Naarajärven entisen päiväkodin esteettömissä tiloissa. Päivätoiminta on avoinna asiakkaille arkisin klo 9-15, jonka aikana asiakkailla on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen sekä iltapäiväkahveihin. Pieksämäen kaupunki järjestää asiakkaiden edestakaiset kuljetukset.

ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA PIEKSÄMÄELLÄ

Siilin päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäisessä elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Virikkeellisen ja elämyksellisen toiminnan avulla voidaan parantaa asiakkaan elämänlaatua sekä antaa mahdollisuus kokea onnistumisen iloa. Yhteisöllisen ja leppoisan ilmapiirin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaan toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä psyykkisiä vaikeuksia. Päivätoiminnan viikko-ohjelmaan kuuluu mm. ruoanlaittoa, liikuntaa, retkeilyä ja luovaa toimintaa.

Miten meille pääsee? Siilin päivätoimintaan asiakkaat ohjautuvat Pieksämäen kaupungin vammaispalveluiden kautta. Voitte ensin tulla asiakkaiden kanssa tutustumaan toimintaamme. Jos toimintamme kiinnostaa teitä ja haluatte aloittaa päivätoiminnan meillä, voitte olla yhteydessä Pieksämäen kaupungin vammaispalveluihin, jossa tehdään päätös päivätoiminnan palvelun aloittamisesta, sekä määritellään asiakkaan päivätoiminnan tavoitteet. Asiakas saa itse määritellä kuinka monena päivänä viikossa haluaa osallistua päivätoimintaa.

TOIMINNAN TAVOITTEELLINEN SISÄLTÖ “ROHKEESTI MINÄ”

Toimintamme perusarvoina ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvoinen kohtelu, yhteisöllisyys, valinnanvapaus sekä itsemääräämisoikeus. Vietämme aktiivista ja iloista arkea, jota rakennamme ja toteutamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkailla on päivän aikana mahdollisuus osallistua erilaisiin arjen toimintoihin sekä niiden suunnitteluun oman toimintakykynsä mukaisesti. Jokaisella asiakkaalla on nimetty omaohjaaja sekä luotu yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa henkilökohtaiset päivätoiminnan tavoitteet.
”Arkihommat -tiimissä” leivotaan, tehdään puutarhatöitä sekä harjoitellaan muita kotiaskareita.
”Taitelijatiimissä” ryhmä tekee ajankohtaisista aiheista erilaisia tuotoksia: tarinoita, kuvataidetta ja -kollaaseja, videoita ja teatteri- sekä musiikkiesityksiä.
”Sainpas sanottua -tiimissä” keskustellaan ajankohtaisista asioista. Ryhmä tuottaa oman selkokielisen lehden, johon kerätään omia uutisia. Lehti on ainoastaan päivätoiminnan omaan käyttöön.

ARVOT: OLET TÄRKEÄ “MITÄ SULLE KUULUU TÄNÄÄN?”

Meille on tärkeää henkilöstön sitoutuminen asiakaslähtöiseen työhön. Koulutamme henkilöstöä sisäisesti ja jokainen työntekijä omaa jokaisen asiakkaan aidon kohtaamisen ja arvostamisen yksilönä. Innostunut henkilökuntamme työskentelee suurella sydämellä ja jokaiselle on tärkeää lisäksi yhteisöllisyys; yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen. Arvoistamme turvallisuus syntyy asiakkaille ja heidän läheisilleen ja omaisilleen, kun pidämme kiinni sovituista asioista ja olemme luottamuksen arvoisia. Asiakkailla on mahdollisuus olla osallisena päivätoiminnan suunnittelussa ja luomassa mielekkäitä arkirutiineja.

Pieksämäen päivätoiminta alkoi 2.1.2017.