Päivä- ja työtoiminta – Posio

Suojatyö ja kotihoidon ohjaus

Suojatyötä järjestetään toimintakeskuksessa työ- ja päivätoimintana kehitysvammaisille sekä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös mielenterveyskuntoutujille kolmesta viiteen päivään viikossa.  Osa asiakkaista käy avosuojatyössä kunnan muissa työpaikoissa.

Toimintakeskuksessa on vaikeavammaisten päivätoimintaa, puutöitä sekä kudonnan ja ompelun ryhmä.

Päivät sisältävät työ- ja viriketoimintaa. Keskuksen laadukas toiminta tarkoittaa mielekkään työ- ja/tai viriketoiminnan järjestämistä sekä työssäkäyvien kehitysvammaisten hygieniasta ja perushoidosta huolehtimista.

Kehitysvammahuollon vastaava tekee kotihoidon ohjausta kehitysvammaisten lasten perheisiin tarpeen mukaan. Itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia tukee ja ohjaa oma ohjaaja. Työn painopisteenä on itsenäisen elämän opettelu yhdessä ohjaajan kanssa.


Päivätoimintaa vaikeavammaisille

Vaikeavammaisten päivätoiminnan ryhmässä viriketoimintaa toteutetaan viikko-ohjelman mukaisesti: toimintaa on viitenä päivänä viikossa maanantaista torstaihin klo 9–15 ja perjantaisin 9–14.15. Toiminnan tavoitteena on järjestää virikkeellistä ja monipuolista toimintaa: niihin sisältyy pelaamista, jumppaa, ulkoilua, hygieniasta huolehtimista ja muita toimintakeskuksen askareita. Ryhmässä käy viikoittain kahdeksan asiakasta. Ohjaajana toimii Mervi Jurmu.


Kudonnan ja ompelun ryhmä

Kudonnan ja ompelun ryhmään voi osallistua viitenä päivänä viikossa maanantaista torstaihin 9–15 ja perjantaisin 9–14.15. Tavoitteena on järjestää monipuolista työ- ja viriketoimintaa sekä tukea ja ohjata toimintaan osallistuvia henkilökohtaisessa hygienian hoidossa. Ryhmää ohjaavat Leena Bäver (sijaisena Päivi Bimberg) ja Sinikka Lämsä.

Kudonnan ja ompelun ryhmässä valmistettuja töitä myydään toimintakeskuksen myymälässä, joka on avoinna maanantaista torstaihin 9–15 ja perjantaisin 9–14. Tilaustöinä valmistetaan mm. mattoja.


Puutyöt

Puutyön toimintaan kuuluu tappien katkominen ja lajittelu sekä kotihoidollisten töiden harjoitteleminen toimintakeskuksen muussa toiminnassa.
Puutyön ryhmä toimii maanantaista torstaihin 7–15 ja perjantaisin 7–13.15. Ryhmässä käy viikoittain kymmenen työtoimintalaista sekä Nuorten työpajan työntekijöitä. Ohjaajina toimivat puutyön työnjohtajat Ari Velhola ja Raimo Suojärvi.

Puutyön tuotteita voi ostaa toimintakeskuksen myymälästä.