bisnesmies seisoo selin kameraan ja katsoo ulos isosta lasisesta ikkunasta

Alisuoriutuminen - Ohjat esimiehelle

Alisuoriutumisesta puhutaan paljon – mutta sen torjumiseksi tehdään hyvin vähän.

Päivittäisen johtamisen lisäksi esimiehet kohtaavat välillä alisuoriutumista ja joutuvat miettimään haasteellisia kysymyksiä kuten kuinka tunnistaa alisuoriutumisen taustalla olevat tekijät, kuinka ottaa asia puheeksi ja mitkä ovat ratkaisuvaihtoehdot asian korjaamiseksi.

yleisimmät tekijät alisuoriutumisen taustalla

 • Puutteellinen perehdytys
 • Tavoitteiden sekavuus
 • Osaamisen kohdentuminen väärin
 • Motivaation puute
 • Prosessien toimimattomuus
 • Työkyvyn heikentyminen
 • Huono vuorovaikutus
 • Työn proriteetit hukassa
 • Palautteen vähäisyys
 • Muuttuvat vaatimukset vs. työntekijän yhteensopivuus
 • Tuen puute

coronarian työelämän Asiantuntijat esimiehen apuna

Esimiehet ovat avainasemassa alisuoriutumisen ennalta ehkäisyssä, havaitsemisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Tukea kuitenkin tarvitaan ja Coronarian asiantuntijat ovat apuna.

Esimerkki prosessin etenemisestä:

 1. Esimies käy sparrauskeskustelua yrityksen sisäisesti ja Coronaria Työelämäpalveluiden asiantuntijan kanssa. Tältä pohjalta päätetään soveltuvuus- tai työkykytutkimuksen toteuttamisesta alisuoriutumisen syiden ja mahdollisten ratkaisujen kartoittamiseksi.
 2. Coronaria Tietotaidon psykologin tutkimus sisältää kognitiivisen tason, persoonallisuuden piirteiden ja motivaatiotekijöiden kartoituksen. Näitä verrataan työntekijän omaan ja esimiehen näkemykseen alisuoriutumisen tilanteista sekä mahdollisten vaihtoehtoisten tehtävien vaatimuksiin.
 3. Psykologi käy tutkimustulokset läpi ensin tutkittavan kanssa. Työssä selviytymiseen liittyvät asiat käydään läpi tutkittavan ja hänen esimiehensä kanssa. Terveystietoja tms. ei raportoida esimiehelle, mikäli ne eivät liity suoraan työssä suoriutumiseen. Keskustelun tarkoituksena on löytää yhteisesti ne tehtävät, joissa tutkittava pystyy toimimaan tavoitetasolla. Mikäli tutkimuksessa ilmenee sairausperäisiä asioita, ohjataan tutkittava lisäksi työterveyshuoltoon mahdollisia jatkotutkimuksia varten. 

Prosessin avulla asiakas saa nopeasti tilannekuvan alisuoriutumisen taustoista ja asia voidaan ratkaista oikeilla jatkotoimenpiteillä.


Kysymyksiä alisuoriutumisesta

Minkä takia alisuoriutumisesta puhutaan?
Miksi alisuoriutumisesta tulisi olla huolissaan?
Millä keinoilla alisuoriutumista voidaan estää?
Voiko soveltuvuutta tutkia?

Työ- ja organisaatiopsykologi, PsT, Coronaria Tietotaidon liiketoimintapäällikkö Pirkko-Liisa Hyttinen vastaa videolla näihin kysymyksiin.


Haluatko saada lisätietoa?

Ota minuun yhteyttä ja kerron, kuinka voimme olla avuksi.

Pirkko-Liisa Hyttinen
Liiketoimintapäällikkö

etunimi.sukunimi@coronaria.fi