kasi kastelee pienia versoja jotka kasvavat mullasta

Ehta - muutosjohtamisvalmennus

EHTA-valmennus (Ennakoi, Havannoi, Toimi, Arvioi) on ratkaisukeskeistä ja kannustavaa työskentelyä, joka kytketään osaksi organisaation toimintaa ja työkyvyn ylläpitoa. EHTA - valmennuksen tavoitteena on:

 • Tunnistaa yhteinen tavoite, nykytila ja muutosta vastustavat piirteet
 • Kyky käsitellä muutokseen liittyviä tunteita ja antaa niille hallitusti tilaa
 • Reaaliaikainen puuttuminen toimimattomuuksiin
 • Muutoksen toteutumisen ja jalkautumisen seuraaminen

Onnistunut muutos on jämäkkää johtamista ja hallittua muutosreaktioiden käsittelyä.

valmennuksen sisältö

Valmennus muodostuu alla olevista osa-alueista ja vaikuttavuutta mitataan tavoitteiden ja toteutuneen tilanteen vastaavuudella.

 1. Muutoksen suunnittelu: tavoitteiden ja vaikuttavuuden määrittely
 2. Nykytila – organisaatiokulttuuristen piirteiden ja niiden ohjaavan vaikutuksen tunnistaminen
 3. Muutosreaktioiden tunnistaminen - valmennus
 4. Tarpeen mukaiset tukitoimet turvallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi

Tarpeen mukaan valmennusta tuetaan monilla eri tukitoimilla kuten työnohjauksilla, sovitteluilla, osaamiskartoituksilla, soveltuvuusarvioinneilla ja uudelleen työllistymisen ohjauksilla.

Valmennusta läpi organisaation

Tavoitteena on tuoda työvälineitä esimiesten ja henkilöstön yhteistyön kehittämiseen muuttuvassa tilanteessa. Valmennuksessa haetaan vastauksia mm. seuraaviin muutosjohtamisen keskeisiin kysymyksiin:

Esimiehet

 • Tunnistatko organisaatiokulttuurin muutosta vastustavat piirteet?
 • Hahmotatko omat ja alaistesi osaamistarpeet uudessa toimintaympäristössä?
 • Tiedostatko, mitä tavoitteet tarkoittavat sinun ja vastuualueesi henkilöstön toiminnassa?

Henkilöstö

 • Tiedostatko, mitä tavoitteet tarkoittavat sinun työssäsi?
 • Hahmotatko omat osaamistarpeesi uudessa toimintaympäristössä?
 • Tunnistatko muutoksen herättämät tunteet ja niiden seuraukset työyhteisössäsi?
kasi pitaa kiinni puisesta nappulasta poydalla useampi muutosjohtamisen prosessin elementtia kuvaava nappula poydalla

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme lisää miten voimme auttaa organisaatiotasi.

Ota yhteyttä!