puiset pelinappulahahmot poydalla joista yksi on punainen

Esimies kiusaamisen kohteena

Esimiesten kokema kiusaaminen on yleisesti vaiettu salaisuus. Kuten tiedämme, salaisuudet kuormittavat kohdettaan ja ne voivat johtaa ääri-ilmiöihin, joissa kärsijöinä on suuri joukko ihmisiä. Työyhteisöissä kiusaamisen piilottaminen voi johtaa yleiseen työhyvinvoinnin laskuun ja tuottavuuden heikkenemiseen.

Tilanteet voivat eskaloitua ja johtaa kiusaamiseen

Esimies voi joutua kiusaamisen kohteeksi monissa eri tilanteissa. Koko työyhteisö voi olla rasittunut kovan paineen alla, tilanteet voivat olla valmiiksi herkkiä esimerkiksi meneillä olevien YT-neuvotteluiden vuoksi tai toimintatapoihin on voinut tullut muutoksia, joiden jalkautus ei ole onnistunut. Esimiehestä on helppo tehdä syntipukki ja omaa pahaa oloa helpotetaan osoittamalla syyttävä sormi "johtoportaaseen".

Asiantuntija apuun ja ennaltaehkäisy

Johtajan ja esimiehen rooli on keskeinen ja perustehtäväkeskeisyys tulee säilyttää. Ulkopuolinen asiantuntija on merkittävä apu, koska siten voidaan tarjota neutraali toimija ongelman ratkaisemiseen. Ennaltaehkäisy on olennaista, jotta tilanteet eivät pääse kärjistymään.

Keinoja ennaltaehkäisyyn

YT-tilanteissa

  • Päätöksiä toteuttaville esimiehille coaching ennen ja jälkeen ”lappujen antamisen"
  • YT-toimien kohteena oleville tarvittaessa henkilö- tai ryhmäkohtaista tukea
  • Tuki ”jäljelle jäävälle” henkilöstölle negatiivisten tunnekierteiden katkaisemiseksi
  • Tietoisku ihmisen normaalista reagoinnista tilanteissa, joissa syntyy uhka oman tulevaisuuden suhteen

Muissa tilanteissa

  • Esimiehille tietoa kuinka toimia, kun työntekijällä on käyttäytymiseen tai mielenterveyteen liittyviä pulmia
  • Pyritään rakentamaan yhteinen toimintamalli, jossa määritellään linjaukset yleisimpiin pulmatilanteisiin
  • Varmistetaan eri hierarkiatasojen välinen yhteinen tulkinta liiketoiminnan tavoitteista
  • Uusien toimintamallien käyttöön otossa taustoittava ja perusteluja tuova keskustelu

saamaamme palautetta

Päivän parasta antia oli konkreettiset esimerkit ja vinkit sekä
Pirkko-Liisa Hyttisen kokemus ja asiantuntijuus.

Käytännön toimintaohjeet sekä kokenut ja asiantunteva puhuja Pirkko-Liisa Hyttinen!

Työyhteisösovittelusta apua kiusaamiseen

Usein kiusaaminen liittyy työkulttuuriin pesiytyneisiin toimintatapoihin. Coronaria työelämäpalvelun työyhteisösovittelu on oivallinen apu solmuun menneiden tilanteiden avaamiseksi.


Haluatko saada lisätietoa?

Ota minuun yhteyttä ja kerron, kuinka voimme olla avuksi.

Tarmo Alastalo
Työyhteisövalmentaja, työelämän kehittäjä, sovittelija

etunimi.sukunimi@coronaria.fi