nainen tyoskentelee keittiossa lapparilla

Esimiesten Help Desk

Sparrauskeskustelu esimiestyön konkarin kanssa antaa työkaluja onnistumaan esimiestyön haastavissa tilanteissa.

tarvisitko pika-apua esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin

  • Työyhteisössä ilmenee alisuoriutumista.
  • Työyhteisössä on vaikeuksia antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta.
  • Yhden tai useamman henkilön sairauslomien määrä on kasvanut työyhteisöä kuormittavaksi.
  • Töiden organisointi tai ohjeiden noudattaminen on vaikeaa.
  • Työntekijöiden käsitys oman työnsä laadusta ei vastaa todellisuutta.
  • Asiakkaat reklamoivat yhä useammin virheistä.
  • Työyhteisössä ilmenee epäasiallista käyttäytymistä.
  • Ongelmien ottaminen puheeksi ja käsittely alaisten kanssa tuntuu vaikealta.

Miten Help Deskiin voi varata ajan

Help Desk sparrauskeskustelu voidaan tehdä puhelimen tai netin yli Skype tai Teams kokouksena, tunti tai puolituntia kerrallaan. Help Desk on käytössäsi, jos työnantajasi on sopinut palvelun käytöstä. Voit tarkistaa asian omalta esimieheltäsi.

Kuuntele mikä on esimiesten Help Desk?


varaa Sparrauskeskustelu esimiestyön konkarin kanssa

Riitta Syren-Laine

Riitta on toiminut runsaat kymmenen vuotta henkilöstöhallinnon tehtävissä. Riitan erityisosaamista on työyhteisöjen valmennus ja esimiestyön kehittäminen sekä ohjaaminen muutostilanteissa.

Varaa aika Riitalle

Juha Minkkinen

Juha Minkkinen on työ- ja organisaatiopsykologi, jolla on monipuolisesti kokemusta työyhteisöjen kehittämishankkeista, esimiesten ja tiimien valmentamisesta, työnohjauksesta ja kouluttamisesta.

Varaa aika Juhalle