jalat lahtoviivalla valmiina juoksemaan kilpaa

Jatkuvan liiketilan johtaminen

Olet varmasti huomannut, että onnistuminen johtamistyössä riippuu ennen kaikkea henkilöstön saamisesta mukaan muutokseen. Työntekijöiden on ymmärrettävä muuttuneiden tavoitteiden merkitys omassa työssään. Ellei johdolla puolestaan ole tietoa henkilöstön sitoutumisen esteistä, tavoitteet jäävät saavuttamatta. 


urheilujoukkue halaamassa toisiaan

Tuloksena parempi työhyvinvointi ja tuottavuus

Kokemuksemme mukaan useimmissa organisaatioissa eri hierakiatasot erkanevat toisistaan ja yhteinen tulkinta tavoitteista jää saavuttamatta. EHTA-johtamisvalmennuksessa keskitymme erityisesti vertikaalisen johtamisen ja palauteketjun rakentamiseen vuorovaikutuksen keinoin. Tuloksena sekä tuottavuus että työhyvinvointi paranevat. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ennakoi, havainnoi, toimi ja arvioi (ehta)- Tukea jatkuvan liiketilan johtamiseen 

EHTA on ratkaisukeskeistä ja kannustavaa työskentelyä. Valmennus kytkeytyy luontevasti osaksi organisaation toimintaa ja työkyvyn ylläpitoa. Tavoitteena on esimiesten ja henkilöstön yhä toimivampi yhteistyö.

  • Tiedostanko, mitä tavoitteet tarkoittavat työssäni?
  • Tunnistanko muutosta vastustavat ilmiöt arjessani?
  • Hahmotanko omat osaamistarpeeni uudessa toimintaympäristössä?
  • Millaisia yhteisiä pelisääntöjä tarvitsemme?
  • Toimivatko seuranta ja arviointi?


Työvälineitä jatkuvan liiketilan johtamiseen

Esimiehet ja johtajat tasapainottelevat tällä hetkellä muuttuvien työympäristöjen kanssa. Katso Liisan video jatkuvan liiketilan johtamisen haasteista.

Ota yhteyttä!


tyoryhma palaverissa poydan aaressa

Työkaluja kriisitilanteiden johtamiseen

Ajoittain joudumme kohtaamaan tilanteita, jotka pakottavat nopeisiin johtamistoimiin. Useimmiten kysymyksessä ovat toimintaympäristön muutokset, jotka vaikuttavat yrityksen tai yhteisön taloudelliseen selviämiseen.   Kriisitilanteiden tuki sisältää työkaluja tilannekuvan luomiseen, työntekijöiden kohtaamiseen, huolipuheen vähentämiseen sekä omien voimavarojen vahvistamiseen johtamistyötä tekeville, HR:lle ja työsuojeluhenkilöille.

Ota yhteyttä!


Blogit