tyoryhma keskustelemassa konttorilla tietokoneiden aaressa

Työyhteisön kehittämisen tutkimukset

Hyödynnä tutkimuksiamme, kun haluat realistisen kuvan työyhteisösi tämänhetkisestä tilanteesta. Tutkimus voi käsitellä koko yhteisöä tai yksittäisiä henkilöitä. Tulosten avulla kehität henkilöstön osaamista ja vahvistat menestystekijöitä.

Työyhteisötutkimustemme avulla kartoitat työilmapiiriä ja -tyytyväisyyttä. Tutkimus kannattaa uusia säännöllisesti, sillä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta nakertavat tekijät kasvavat usein huomaamatta. Vahvuudet on hyvä tunnistaa, jotta niitä voi tukea. Kuormittaviin tekijöihin puolestaan on tärkeää puuttua mahdollisimman nopeasti. Usein apuna tässä on hyödyllistä käyttää ulkopuolista ohjaajaa. Räätälöimme tutkimukset aina tarkasti tarpeen mukaan. 

Työyhteisötutkimukset palvelevat myös tilanteissa, joissa työyhteisössä ilmenee työhyvinvointia ja suoriutumista vaikeuttavia kitkatekijöitä. Niiden tunnistaminen mahdollistaa ratkaisujen pikaisen löytämisen.

Johtamisen 360-arvioinnit kattavat laajasti kaikki esimiestyön keskeiset osat:

  • perusominaisuudet, kuten luotettavuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • taito ohjata ihmisiä
  • kyky johtaa asioita ja tehtäviä
  • innostavuus
  • päätöksentekotaidot
  • vuorovaikutus ja yhteistyö
  • suunnitelmallisuus
  • kehittämishalukkuus
  • onnistumisen edellytysten luominen

Näkemyksiä kerätään esimiehen itsensä lisäksi muilta työyhteisöön kuuluvilta. Tuloksista tehdään konkreettinen ja visuaalinen raportti. Sen pohjalta laaditaan suunnitelma esimiestyön kehittämisestä.

Motivaatio- eli WOPI- tutkimukset tarkastelevat ihmisen luontaista toimintatyyliä. Jokainen meistä on nimittäin parhaimmillaan saadessaan työskennellä itselleen luontaisella tavalla. WOPI kartoittaa henkilön tapoja ajatella, ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja asennoitua muutoksiin. Arviointia voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinnissa, uraohjauksessa, työntekijöiden uudelleensijoittelussa ja valmennusten suunnittelussa.

Työkykytutkimukset auttavat mittamaan työkykyä ja hahmottamaan, millainen tuki saattaisi olla tarpeen työkyvyn säilyttämiseksi. Menetelmät vaihtelevat kevyistä seulonnoista perusteellisiin työkykytutkimuksiin.

Oppimisvalmiuksien seulatutkimus selvittää asiakkaan valmiuksia opiskeluun ja työhön. Tutkimus voidaan toteuttaa yhdelle tai samanaikaisesti usealle henkilölle.

Neuropsykologiset ja kognitiiviset tutkimukset toteutetaan lääkärin pyynnöstä, ja niissä keskitytään selvittämään yhtä tiettyä asiaa. Tutkimus voi koskea esimerkiksi kognitiivisia kykyjä, tarkkaavaisuutta, muistia, luku- ja kirjoitustaitoa, mielialaa tai persoonallisuutta.

Laajan persoonallisuustutkimuksen perusteella on mahdollista arvioida työkyvyttömyyden uhkaa ja tukitoimien tarvetta työssä. Esimerkiksi työtehtävien vaativuutta voi olla syytä vähentää. Samalla voidaan pohtia kuntoutus-, koulutus- ja hoitotarpeita. Joskus vastaus pulmalliseen tilanteeseen löytyy työkyvyn sijasta soveltuvuuden ongelmista. Kun suoriutumisen vaikeuden tausta tunnistetaan, löydetään myös keinot ongelman ratkaisemiseksi.

Työryhmien toimintakyky joutuu ajoittain koetukselle. Kehittämämme Ratkaisupolut-työkalun avulla selvitämme pulmien aihiot ja löydämme yhdessä asiakkaan kanssa askeleet toimintakyvyn palauttamiseksi.

Aivot liikkeessä -tutkimuksella puolestaan selvitetään aivotyökuormituksen taso ja löydetään keinot kuormituksen vähentämiseen ennen kuin ne uhkaavat liikaa ihmisten työkykyä ja ryhmien toimintaa.


Haluatko saada lisätietoa?

Ota minuun yhteyttä ja kerron, kuinka voimme olla avuksi.

Pirkko-Liisa Hyttinen
Liiketoimintapäällikkö