Vastuupsykiatri

Coronaria vastuupsykiatrin avulla tarjoamme psykiatrian hoitoprosessin hallitusti ja koordinoidusti. Palvelussa yksi vastuupsykiatri tukee jokaista asukasta aina koko hoitojakson läpi ja on hoidon aikana säännöllisesti ja jatkuvasti läsnä niin tilaajan tiloissa kuin etäyhteyksin.

Vastuupsykiatri laatii asukkaiden hoitosuunnitelmat ja hoitaa säännölliset kontrollit yhdessä tilaajan henkilökunnan kanssa. Etävastaanottolaitteiston avulla psykiatri saadaan sinne, missä asiakkaat ovat. Lisäämällä lääkäripalvelujen saatavuutta, potilaiden erikoissairaanhoidon laitospäivät vähenevät.