Työpöydällä kahvikuppi, jälkiruokakulho ja papereita, joissa kaavioita .

Johda työhyvinvointia tehokkaasti  

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin johtaminen on keskeisessä osassa yrityksen tai yhteisön edetessä kohti tavoitteitaan. Voivathan päämäärät toteutua ainoastaan ihmisten ja heidän työpanoksensa kautta.

Työhyvinvoinnin johtaminen tapahtuu pääasiassa työpaikan arjessa. Laajemmin ajateltuna se on myös verkoston johtamista. Kokonaisuuteen kuuluvat johtajat ja esimiehet, henkilöstö, työterveyshuolto, vakuutusyhtiöt sekä muut asiantuntijat. Yhteistyö toimii parhaiten, kun kaikki osapuolet mieltävät omansa ja toistensa tehtävät oikein. Selkiytys on usein tarpeen henkilöstöjohdon, esimiesten ja työterveyshuollon välillä. Näin estetään roolien sekoittuminen ja varmistetaan, että työterveyshuolto tukee organisaatiota parhaalla mahdolliselle tavalla. Tässä selkiytystyössä autamme asiakkaitamme.

Ratkaisuja vaikeisiin ja pitkittyneisiin työkykykysymyksiin

Tuemme sinua etsiessäsi ratkaisuja myös vaikeisiin ja pitkittyneisiin työkykykysymyksiin, kuten sisäilmaongelmien huomioimiseen ihmisten johtamisessa. Autamme sinua tunnistamaan tunnetaakkoja, jotka vaikeuttavat jatkuvasti työyhteisön toimintaa.

Terveenä työssä -toimintamallimme nopeuttaa työntekijän tai ryhmän palautumista työkykyiseksi. Toimet räätälöidään aina tarkasti tarpeen mukaan, ja ne toteutetaan työpaikalla. Malli nivoutuu saumattomasti muuhun työterveyshuoltoon. Asiantuntijoillamme on työterveyspsykologin pätevyys.

Jo lukuisat työterveyshuollot luottavat työterveyspsykologiemme asiantuntemukseen. Toimimme osana asiakkaiden moniammatillisia työryhmiä. Tarpeen mukaan räätälöidyt palvelumme sisältävät yksittäisten työntekijöiden ja esimiesten ohjauksia ja työkykyarvioita. Tarkastelemme aina henkilön työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Hyvin usein vastaus ongelmiin löytyykin muusta kuin varsinaisesta työkyvystä.

Ristiriidat ratkeavat sovitellen

Ristiriitojen sovittelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työyhteisö ei ole kyennyt yrityksistä huolimatta ratkaisemaan vuorovaikutuspulmiaan. Ristiriidan osapuolia on yleensä puhutettu useita kertoja, työterveyshuoltoa konsultoitu ja ehkä hyödynnetty työnohjaustakin ‒ mutta mitkään keinot eivät ole tuoneet apua. Prosessissa yhdistyvät niin kutsuttu työyhteisösovittelu ja sen jälkeinen kohdennettu työnohjaus.

ONNISTU AVAINHENKILÖIDEN VALINNASSA

Jokainen rekrytointi on iso investointi. Onnistuneiden henkilövalintojen tekeminen onkin ratkaisevan tärkeää, kun työyhteisö haluaa menestyä ja kehittyä. Rekrytointipalvelumme auttavat sinua valitsemaan työntekijät, joilla on juuri tarvittavaa osaamista ja valmiuksia.

TUTKITTU TIETO AUTTAA KEHITTYMÄÄN

Hyödynnä tutkimuksiamme, kun haluat realistisen kuvan työyhteisösi tämänhetkisestä tilanteesta. Tutkimus voi käsitellä koko yhteisöä tai yksittäisiä henkilöitä. Tulosten avulla kehität henkilöstön osaamista ja vahvistat menestystekijöitä. Työkalujamme ovat mm. Aivot liikkeessä -testi, Työyhteisötutkimus, Johtamisen 360-arviointi, Motivaatiokartoitus, Työyhteisön toimintakykytutkimus ja Yksilön työkyky- ja soveltuvuustutkimus