Lähikuva naisen kädestä kirjoittamassa Coronaria kynällä lehtiöön.

Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen

Coronarian Työelämäpalvelut ja Coronaria Tietotaito palvelevat laajasti työelämän eri tilanteissa ja haasteissa. Palveluksessamme työskentelevät työkykyjohtamisen, kuntoutuksen, terveyden ja työllistymisen asiantuntijat. Olemme kokeneita henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin ammattilaisia sekä toimimme johtamisen ja esimiestyön erikoisasiantuntijoina. Teemme moniammatillisesti yhteistyötä, laajaa asiantuntijaverkostoamme hyödyntäen.

tutkittu tieto auttaa kehittymään

Hyödynnä tutkimuksiamme, kun haluat realistisen kuvan työyhteisösi tämänhetkisestä tilanteesta. Tutkimus voi käsitellä koko yhteisöä tai yksittäisiä henkilöitä. Tulosten avulla kehität henkilöstön osaamista ja vahvistat menestystekijöitä.

Työkalujamme:

 • Aivot liikkeessä -testi, jonka avulla tunnistetaan tärkeimmät kuormituksen syntyyn vaikuttavat tekijät työssä. Kun tärkeysjärjestys on selvä, voi organisaatio kohdentaa kehittämispanoksensa juuri näihin teemoihin.
 • Työyhteisötutkimuksella kartoitetaan työryhmän tai laajemman kokonaisuuden nykytilaa ja tunnistetaan kehittämistä vaativat kohteet. Tutkimus voidaan tehdä yleisellä tasolla tai liittyen jonkin toimintapulman taustan selvittämiseen.
 • Johtamisen 360-arvioinnilla tunnistetaan johtamisen nykytila henkilöittäin. Tulosten pohjalta käydään sparrauskeskustelut ja liitetään tulos organisaation normaaliin kehityskeskustelu- tai vastaavaan toimintaan.
 • Soveltuvuusarviointi antaa tietoa henkilön menestymisen edellytyksistä sekä kehityspotentiaalista tiettyyn tehtävään ja organisaatioon. Laadukas arviointiprosessimme ja selkeät kannanotot soveltuvuudesta auttavat saavuttamaan hyvän osumatarkkuuden rekrytoinneissa sekä nykyisen henkilöstön potentiaalikartoituksissa. Tulosten pohjalta voidaan tunnistaa myös mahdolliset kompastuskivet, jotka työsuhteen alkuvaiheessa on hyvä huomioida.
 • Motivaatiokartoituksella tunnistetaan henkilön soveltuvuus nykyiseen tai hänelle suunniteltuun tehtävään. Kartoituksella haetaan ne työn piirteet, joihin tutkittavan mielenkiinto ja luontainen toimintatyyli kohdistuvat. Ihminenhän on tuottavimmillaan tehtävässä, jonka kokee vastaavat omia taipumuksiaan.  
 • Yksilön työkyky- ja soveltuvuustutkimus toteutetaan silloin, kun henkilön suoriutumisessa on ollut pulmaa jo pidemmän aikaa. Työkykytutkimus tehdään aina työterveyslääkärin lähetteellä. Aina silloin tällöin vastaus pulmalliseen tilanteeseen löytyy työkyvyn sijasta soveltuvuuden ongelmista. Kun suoriutumisen vaikeuden tausta tunnistetaan, löydetään myös keinot ongelman ratkaisemiseksi.
Coronaria työelämäpalveluiden asiakastilanne, jossa kaksi nuorta naista istuu nojatuoleissa ja keskustelee.

Johda työhyvinvointia tehokkaasti

Työhyvinvoinnin johtaminen on keskeisessä osassa yrityksen tai yhteisön edetessä kohti tavoitteitaan. Voivathan päämäärät toteutua ainoastaan ihmisten ja heidän työpanoksensa kautta.

Työhyvinvoinnin johtaminen tapahtuu pääasiassa työpaikan arjessa. Laajemmin ajateltuna se on myös verkoston johtamista. Kokonaisuuteen kuuluvat johtajat ja esimiehet, henkilöstö, työterveyshuolto, vakuutusyhtiöt sekä muut asiantuntijat.

Yhteistyö toimii parhaiten, kun kaikki osapuolet mieltävät omansa ja toistensa tehtävät oikein. Selkiytys on usein tarpeen henkilöstöjohdon, esimiesten ja työterveyshuollon välillä. Näin estetään roolien sekoittuminen ja varmistetaan, että työterveyshuolto tukee organisaatiota parhaalla mahdolliselle tavalla. Tässä selkiytystyössä autamme asiakkaitamme.

Lue lisää

vahvasti mukana työyhteisön kehittämisessä

Työkykyjohtamisen sparraus

Henkilöstötuottavuuden perustana ovat toimintakykyisyyden hyvä taso ja työkyvyttömyyskustannusten minimointi. Kun ylin johto huomioi toiminnassaan työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutuksen tuottavuuteen, myös henkilöstön sitoutuminen paranee.

Ristiriidat ratkeavat sovitellen

Ristiriitojen sovittelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työyhteisö ei ole kyennyt yrityksistä huolimatta ratkaisemaan vuorovaikutuspulmiaan. Prosessissa yhdistyvät niin kutsuttu työyhteisösovittelu ja sen jälkeinen kohdennettu työnohjaus.

Onnistu avainhenkilöiden valinnassa

Jokainen rekrytointi on iso investointi. Onnistuneiden henkilövalintojen tekeminen onkin ratkaisevan tärkeää, kun työyhteisö haluaa menestyä ja kehittyä. Rekrytointipalvelumme auttavat sinua valitsemaan työntekijät, joilla on juuri tarvittavaa osaamista ja valmiuksia.

Pulmaluuri henkilöstölle

Pulmaluurin avulla on mahdollista saada apua elämäntilanteeseen, jossa on paljon kuormitusta, eivätkä ratkaisupolut ota avautuakseen. Yhdessä asiantuntijan kanssa mietitään erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja pulmien kanssa etenemiseen. Pulmaluuri toteutetaan nimensä mukaisesti puhelimen tai nettiyhteyden kautta. Palvelu on otettavissa käyttöön hyvin matalalla kynnyksellä ilman lähetteitä.

työhyvinvointi varmistaa tuottavuuden

Palvelujemme keskiössä on toimiva yksilö, hyvinvoiva työyhteisö ja tuloksellinen esimiestyö. Tarjoamme monipuolisesti palveluita työkyvyn ylläpitoon, työhyvinvoinnin tukemiseen ja onnistuneeseen esimiestyöhön.

Palvelumme:

 • Pulmaluuri henkilöstölle
 • Työkykyjohtamisen sparraus
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työyhteisösovittelu
 • Työyhteisöselvitys
 • Työkykytutkimus
 • Soveltuvuusarvioinnit ja tutkimukset
 • Muutosjohtaminen
 • Esimiesklinikka
 • Coaching
 • Potentiaalivalmennus
 • Esimiesten Help Desk

yt-prosessien onnistunut läpivienti

Henkilöstöstä ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää työttömyyden uhatessa esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluiden aikana. On tärkeää varmistaa luottamuksen jatkumisesta organisaatiossa ja antaa tukea kaikille osapuolille irtisanomistilanteissa.

Palvelumme:

 • Luentotilaisuudet muutostilanteisiin
 • Ryhmäkeskustelutilaisuudet henkilöille, joilla työsuhde on päättymässä sekä työhön jäävälle henkilöstölle
 • Psykologin vastaanotto
 • Urasuunnittelu
 • Tunnekuorman purku henkilöstön asioita hoitaville
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen keskusteluryhmä
 • Luento- ja keskustelutilaisuudet johdolle ja esimiehille
 • Operatiivisen johdon valmennus
 • Hallituksen valmennus
 • Muutosjohtaminen

Coronaria Tietotaidon liiketoimintapäällikkö Pirkko-Liisa Hyttinen.

Ota yhteyttä

Pirkko-Liisa Hyttinen
Liiketoimintapäällikkö
Työelämäpalvelut Työ- ja organisaatiopsykologi, PsT, HHJ
P. 050 367 5177
etunimi.sukunimi@coronaria.fi