Vår dataskyddspraxis

På Coronaria värdesätter vi integriteten av dem som använder våra tjänster och strävar efter att erbjuda dem en säker och trygg användarupplevelse. Här hittar du vår dataskyddspraxis, där det berättas i mer detalj hur bolagen i Coronaria-koncernen samlar in och använder olika data.

Coronaria är en del av den finska Cor Group.

Principer för Coronarias dataskydd

 • Vi har förbundit oss till att trygga våra användares integritet.
 • Verksamheten bygger på öppenhet och förtroende.
 • Data vi behandlar kan delas upp i data som användaren tillhandahållit, data som observerats genom användning av e-tjänster och data som härletts från analyser.
 • Öppet och korrekt insamlade data gynnar användaren av tjänsten och kränker inte hans eller hennes integritet.
 • Vi använder data för att leverera och personifiera tjänster, kundservice, produktutveckling och mer relevant annonsering.
 • Vi samlar in olika uppgifter i enlighet med användarens frivilliga samtycke för att säkerställa funktionen av våra tjänster och hantera kundrelationer.

Vi samlar in olika uppgifter i enlighet med användarens frivilliga samtycke för att säkerställa funktionen av våra tjänster och hantera kundrelationer.

För tjänstens tekniska funktionalitet samlar vi in information från användare om vilken typ av terminaler och programvara tjänsten används med.

För att utveckla tjänsten övervakar vi de allmänna användningsdata som är relaterade till tjänsten: detta inkluderar användningstidpunkt, användningstid, besöksfrekvens och de delar som används i tjänsten. Genom denna information vet vi vad som intresserar i tjänsten och kan utveckla den så att den blir ännu bättre.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in användarens personuppgifter som är nödvändiga av ovanstående skäl. Syftet avgör vilken typ av information som samlas in om användaren i vilken situation.

Information som tillhandahållits av användaren eller som kan användas för identifiering:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Ytterligare information som krävs när användaren tar kontakt: en beskrivning av servicebehovet, önskad plats eller tid för behandling samt andra detaljer som rör servicebehovet.
 • Demografidata såsom yrkes- och utbildningsinformation, titel och befattning.
 • Information som lämnats in för enkäter och undersökningar med användarens samtycke.
 • Annan information som samlats in med användarens samtycke.

Information som observerats och samlats in om användaren av tjänsterna:

 • Information om användning och webbläsning, annonsvisning och klickande på annonser.
 • Ankomstsida till tjänsten, terminalinformation (webbläsare, skärmupplösning, operativsystem, mobila enhetens modell), cookie-ID, IP-adress, UserID (slumptalssekvens), sessionstidpunkt och varaktighet, nättrafikoperatör.
 • Användningen följs upp med hjälp av Google Analytics-, SiteImprove- och Hotjar-programmen (hanterare av personuppgifter).
 • Med dessa och eventuell liknande framtida programvara analyserar vi användningen av tjänsten. Båda tjänsterna följer EU:s villkor när det gäller behandling av personuppgifter.
 • Beteendedata samlas också in anonymt i tjänstens publiceringssystem.
 • Rekommendationer, delningar, bokmärken, besökta sidor
 • Automatiseringstjänster för nyhetsbrev samlar in beteendedata från användarna, med vilka man bland annat skapar automatiserade nyhetsbrev.

Varifrån samlas och kombineras mina data och personuppgifter?

Grunden för personuppgifter är de beteendedata som användaren producerat i tjänsten. Dessutom kan användaren med eget samtycke lämna ytterligare information för till exempel kontakt eller tidsbokning.

I tjänsten genomförs enkäter, i samband med vilka man kan begära personuppgifter. Syftet för användningen av dessa personuppgifter anges på enkätbasis. Behovet kan vara t.ex. leveransen av pris eller så används enkäten för att berika tjänstens personuppgifter. Enkätresultaten lagras anonymiserade på en skyddad server.

Vi kan berika personuppgifter från tredjepartsdata om källan till uppgifterna gör detta möjligt. För att förbättra tjänstens (innehåll och annonser) riktbarhet genom ovannämnda sätt kan personuppgifterna segmenteras utifrån tredjepartsdata. Sådana källor omfattar bland annat Cor Group-koncernens databaser för personuppgifter.

Hur länge lagras mina data?

Den användningsanalysdata som samlas in av tjänsten lagras i femtio (50) månader. De personuppgifter som är relaterade till tjänsten lagras tills användaren har begärt att de ska raderas.

Till vem lämnas mina uppgifter ut och datainsamling från tredje part?

Personuppgifter lämnas varken ut eller säljs utanför koncernen eller till tredje parter. För att producera användningsanalyser använder vi ovanstående analysprogram, vars leverantörer har förbundit sig till att skydda personuppgifterna tillräckligt säkert.

Användning av cookies

Med cookies avses data som lagras på användarens dator av tjänsten.

Med hjälp av cookies identifierar de analystjänster som används av tjänsten de tidigare nämnda data som ”samlas in av tjänsten”, bland annat tekniska uppgifter om terminalen, besöksfrekvens, de sökfraser som använts, osv. Denna information används anonymiserad för utveckling av tjänsten.

Vi använder s.k. observerad information som samlats in med hjälp av cookies och annan teknik bl.a. för att utveckla våra tjänster så att de blir ännu bättre, visa mer lämpliga annonser och skräddarsy innehållen i våra tjänster och marknadsföringsbudskap. Coronaria-annonser kan riktas med hjälp av tjänster från tredje parter, såsom Facebook, LinkedIn och Google, på basis av att användaren har besökt vår tjänst.

I våra tjänster kan det finnas möjlighet till chatt-kundservice. Leverantörerna av dessa tjänster kan lagra personuppgifter på basis av kontakt på sina egna villkor.

På vår webbplats används delningsfunktioner för olika tjänster på sociala medier. Dessa serviceleverantörer kan samla in data om delningarna enligt egna villkor.

Du kan blockera användningen av cookies via dina webbläsarinställningar.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till sina egna uppgifter.
 • Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten.
 • Rätt att kräva att informationen rättas.
 • Rätt att radera data. Denna rätt tillämpas inte i lagstadgade register.
 • Rätt att överföra data från ett system till ett annat. Denna rätt tillämpas inte i lagstadgade register.

I hanteringen av ovanstående frågor, vänligen kontakta tietosuojavastaava@coronaria.fi.

Vem behandlar mina personuppgifter och kontaktinformation

Registeransvarig är Coronaria Oy.

Coronaria Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Uleåborg
E-post: info@coronaria.fi
Telefonnummer: 020 780 6260